11 maart 2021

Interview met Miriam Haagh: Op naar een gezonde toekomst!

We interviewden wethouder Miriam Haagh in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart over de vertaling van landelijk beleid naar de Bredase praktijk, het Bredase preventieakkoord en de toekomst ná corona.

Ha Miriam, leuk dat ik je mag spreken voor de verkiezingen van de Tweede Kamer! In jouw rol als wethouder in Breda ben je veel bezig met de dagelijkse gang van zaken voor velen van ons. Hoe vertaal je als Bredase wethouder het landelijke beleid naar de praktijk?

In 2014 ben ik wethouder geworden en daarna in 2015 kregen we met de decentralisatie een hoop extra zorgtaken erbij. Dit zorgde ervoor dat we als gemeente veel meer taken moesten gaan uitvoeren en we het landelijke beleid ook echt in de praktijk moesten gaan uitvoeren.

Concreet kun je dan denken aan taken als jeugdzorg, ouderenzorg en ondersteuning thuis voor gehandicapten en mensen met chronische aandoeningen. In eerste instantie lag de focus op het goed overnemen van deze taken en ervoor te zorgen dat er niemand tussen wal en schip belande. Al snel werd duidelijk dat deze taken alleen maar meer en meer zouden worden, omdat we te maken hebben met de forse vergrijzing en mensen veel langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Daarom zijn we in de afgelopen jaren de focus meer gaan verleggen naar het voorkomen van gezondheidsproblemen. Daarin hebben we de vraag centraal gesteld; hoe blijven we gezond met z’n allen?

Hoe heb je die verandering in de praktijk gebracht?

Een simpel voorbeeld. In mijn eerste periode was ik wethouder van Zorg en Welzijn. Nu is dat wethouder van Gezondheid. Dit simpele voorbeeld laat onze hele verandering in gedachtegang zien. Doordat we nu veel meer aandacht besteden aan het voorkomen van zorgvragen. Door ons te richten op werken aan je gezondheid en kijken wat je zelf kan doen, zie je ook dat mensen zelfredzamer zijn en vooral hun welzijn en plezier aanzienlijk verbeterd!

Het verbeteren van de gezondheid en daarmee het welzijn van mensen staat je nauw aan het hart merk ik! Is dat ook de belangrijkste motivatie van je geweest in het opstellen van het Bredase preventieakkoord?

Zeker! In het Bredase preventieakkoord zie je dat we het als gemeente niet alleen hoeven te doen, maar echt samen met verschillende organisaties in de stad. Denk hierbij aan de sportverenigingen, het Amphia, Avans en nog vele andere organisaties.

Doordat je ziet dat het gedragen wordt in het onderwijs, verenigingsleven en de zorgsector zien we dat we met elkaar echt heel veel stappen kunnen zetten. Dit zie je bijvoorbeeld als het gaat om het bereiken van de rookvrije generatie.

In de afgelopen jaren zijn er tientallen sportvelden, schoolpleinen, speeltuinen en kinderboerderijen volledig rookvrij geworden. En dat draagvlak ging verder. Ook bijvoorbeeld het hele terrein rond het Amphia ziekenhuis en alle gebouwen van Avans Hogeschool zijn rookvrij geworden. Door samen de schouders eronder te zetten, voorkomen we dat een nieuwe generatie opgroeit met het idee dat roken normaal is en maken we echt werk van een rookvrije generatie!

We hebben het nu heel erg over de rookvrije generatie. Welke andere thema’s komen nog naar voren in het Bredase preventieakkoord?

Het nationale preventieakkoord kent 3 hoofdthema’s: overmatig alcoholgebruik, roken en overgewicht.

Vooral ook op dat laatste onderwerp van overgewicht zijn we nu in Breda grote stappen aan het maken. We zien gewoon dat mensen met overgewicht minder lang en minder gelukkig leven. Dat is zonde! We gunnen iedereen een fijn en gezond leven, daar zet ik mezelf als wethouder elke dat weer voor in!

Als wethouder kan ik daarin ook lokale accenten aanleggen in wijken waar we zien dat er veel problemen zijn met overgewicht. Een voorbeeld daarvan is dat er in de scholen in De Hoge Vucht alleen nog maar water gedronken wordt. Als gemeente ondersteunen we dit beleid door watertappunten te faciliteren. Zo kunnen we samen met andere organisaties werken aan een gezondere toekomst!

Tot slot, kijkend naar de toekomst, waar zou je de komende 4 jaar vanuit Den Haag de aandacht voor willen vragen?

Ik denk dat het goed is om te benoemen dat wat ik afgelopen coronajaar gezien heb, echt bijzonder te noemen is! We hebben te maken gehad met één van de grootste crises van de afgelopen decennia en als ik zag wat voor onderlinge solidariteit er was in het maatschappelijke veld om elkaar te helpen, dan wil ik daarvoor iedereen bedanken!

Maar niet alles ging solidair en makkelijk. In de praktijk betekende dit namelijk dat ik in het begin van de corona crisis op zondag aan het rondrijden was om mondkapjes en handschoenen op te halen bij instellingen die er nog over hadden, zodat we ook quarantaine plekken voor onze daklozen en mensen met psychische problematiek in gebruik konden nemen. Terwijl er in Brabant volop brandhaarden waren moesten we wachten op landelijke materialen om de testen te kunnen uitvoeren. Dat was pittig. Je wil alles zo graag goed doen en voor iedereen bescherming kunnen bieden.

Daarnaast is er nog wel iets belangrijks dat ik graag zou willen vasthouden uit deze gezondheidscrisis. Dat is de aandacht die er nu is voor werken aan gezondheid en welzijn. Voor ons allemaal betekent dit bijvoorbeeld dat we straks niet moeten stoppen met dingen als Ommetje (een app die stimuleert om te wandelen) en dat we blijven omkijken naar die buurman waarvan je in de lockdown merkte dat hij toch wel eenzaam was.

Tot slot zou ik vanuit Den Haag dan graag zien dat we meer ruimte krijgen om de mensen die elke dag zo hard in de zorg werken ook eerlijk te kunnen belonen. Op deze manier kunnen we samen bouwen aan een gezond Nederland!