Door Rob Sips op 3 juni 2019

Onveilige fietsoversteek Edisonstraat

Brabant is trieste koploper van Nederland als het gaat om het aantal verkeersdoden in 2018, zo berichtte BN de Stem op donderdag 18 april 2019. Er is een toename van maar liefst 50% ten opzichte van 2017.

De PvdA Breda maakt zich hier zorgen over. In november 2018 hebben leden van onze afdeling samen met de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers posters geplakt in de stad om aandacht te vragen voor het aantal verkeersslachtoffers. Ook heeft de PvdA eind 2018 vragen gesteld over de gevaarlijke oversteek bij basisschool De Fontein. Hierop heeft het college aangegeven dat de verkeerssituatie bij deze school niet onveilig is.

Via deze brief willen wij uw aandacht vragen voor een andere prangende kwestie, namelijk de onveilige oversteek Edisonstraat/Biesdonkweg met de Noordelijke rondweg (Nieuwe Kadijk). Deze kruising is in 2011 gewijzigd van een volwaardige kruising naar een oversteek voor fietsers en voetgangers. Daarbij is de rijweg alleen nog maar als busbaan in gebruik. De route via de Edisonstraat en de Biesdonkweg wordt intensief gebruikt, en vooral door fietsers. Deze oversteek vormt dan ook een belangrijke schakel in het noordelijk deel van Breda. De fietsers kruisen op dit punt de Noordelijke rondweg waar door automobilisten 70 km/h wordt gereden. De snelheden tussen de kruisende verkeersstromen zijn dus erg groot.

De PvdA heeft uit verschillende bronnen vernomen dat de inrichting en zijn de verkeerslichten op dit kruispunt zo ingeregeld zijn dat dit de nodige verwarring bij fietsers en daardoor levensgevaarlijke situaties oplevert.

Daarom stelde Rob Sips namens de PvdA Breda de volgende vragen aan het College van B&W:
1. Is het college net als de PvdA Breda van mening dat onze wegen veilig moeten zijn voor fietsers en voetgangers?
2. Herkent u het beeld dat de verkeerslichten en de inrichting van de kruising van de Edisonstraat/Biesdonkweg met de Noordelijke rondweg verwarring oproept en dat daardoor gevaarlijke situaties (zijn) ontstaan?
3. Voldoet de afstemming van de verkeerslichten (ten behoeve van de met de noordelijke rondweg kruisende fietser) en de inrichting ter plaatse van dit kruispunt aan de landelijke normen?
4. Kunt u aangeven hoeveel (bijna)ongelukken op dit kruispunt zijn geregistreerd?
5. Kunt u aangeven welke maatregelen getroffen kunnen worden om deze onveiligheid voor de fietsers op dit kruispunt weg te nemen?

Op 1 juli zijn de antwoorden van het College toegevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips