Door Younes Nahnahi op 2 mei 2022

Nieuwe vragen over compensatie gestegen energielasten

Samen met GroenLinks stelde Younes Nahnahi vragen over de compensatie van de gestegen energielasten:

De energierekening gaat door het dak. Het afgelopen half jaar is de prijs voor gas ongeveer drie keer zo hoog geworden en de warmteprijs verdubbeld. Daarbij worden ook de boodschappen duurder door de hoge inflatie. De zorgen zijn groot of de Bredanaar alle rekeningen nog wel kan betalen. Isoleren en energie besparen is een manier om blijvend de energierekening naar beneden te brengen. Een deel van de Bredanaars staat echter met haar rug tegen de muur. Huurders kunnen zeer beperkt isoleren omdat zij geen eigenaar zijn van de woning.

Maar ook woningeigenaren met een kleine beurs zijn niet in staat flinke bedragen te investeren in isolatie. GroenLinks en PvdA merken dat u ook de urgentie ziet, aangezien u al middelen heeft uitgekeerd voordat deze beschikbaar zijn gesteld vanuit het Rijk. U heeft daarbij bewoners met een inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm de mogelijkheid geboden om een toeslag aan te vragen van 800 euro. Inmiddels heeft het kabinet gegarandeerd dat er voldoende middelen zijn om iedereen met een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm de toeslag uit te keren. Daarnaast zijn er verschillende regelingen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld, waar op snel en adequaat handelen van het college vereist is.
GroenLinks en PvdA hebben daarom de volgende vragen:

 1. Wanneer past u het criterium aan voor het ontvangen van de energietoeslag van 800 euro van 110% naar 120% van het sociale minimum? Wat doet u om deze groep op de hoogte te stellen?
 2. Heeft u in beeld welke huishoudens in energiearmoede terecht kunnen komen? Hoe bereikt u deze groep?
 3. Heeft u in beeld welke huishoudens door de hoge energieprijzen het hoofd al niet meer boven water kunnen houden en bijv. te maken krijgen met incassobureaus? Is voor hen compensatie mogelijk?
 4. Gaat u naast passief op meldingen wachten ook pro-actief contact zoeken met deze bewoners? Kijkt u daarbij ook naar organisaties die bij mensen thuis komen, zoals zorg en welzijnsorganisaties? En kijkt u
  ook naar bestaande sociale structuren zoals buurthuizen en verenigingen om mensen te bereiken?
 5. Wat doet u om de middelen voor de Energiebespaarvouchers die niet uitgegeven zijn, bij de groep terecht te laten komen die middelen voor energiebesparing het hardst nodig heeft?
 6. Wanneer gaat u in gesprek met de Bredase woningcorporaties, om te zorgen dat zij zo snel mogelijk de woningen met de slechte energielabels gaan verduurzamen?
 7. Hoe en wanneer gaat u de 1,3 miljoen euro besteden die de gemeente Breda heeft ontvangen van het Rijk om kwetsbare huishoudens in een woning met een slecht energielabel te ondersteunen?
 8. Studenten vallen tussen wal en schip. Zij komen niet in aanmerking voor de energietoeslag en hebben ook geen baat bij de belastingkorting, omdat zij vaak met meerdere huishoudens één elektriciteitsmeter
  delen. Wat doet u om de energierekening van studenten te drukken.

Op 18 mei zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi