Door Suzan Cornelissen op 19 september 2020

Nieuwe pieten welkom

Afgelopen week werd de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de motie “Sinterklaasviering, Breda brengt het samen” die net voor de zomer unaniem werd aangenomen waarin het college gevraagd werd om voor- en tegenstanders van zwarte piet samen te brengen. Onder leiding van oud-burgemeester Peter van der Velden gingen verschillende sinterklaascomités, het primair onderwijs,  stichting BO en Radar met elkaar in gesprek.

Helaas hebben de mediationgesprekken die volgden op de motie, niet tot een eensgezinde uitkomst geleid. Het onderwijs kiest voor de landelijke lijn van het Sinterklaasjournaal (NPO) die inmiddels al een decennia lang is ingezet, namelijk die van de roetveegpieten. Het Bredase Sinterklaascomité kiest voor grijze pieten. Het is geen verrassing als ik zeg dat onze fractie het liefst gezien had dat ook het Sinterklaascomité – net zoals het onderwijs en net zoals de vele steden die ons voorgingen – voor roetveegpieten gekozen had. Maar wat niet is, kan nog komen. We moeten de dialoog op blijven zoeken, ook het komende jaar in voorbereiding op de intocht die in 2021 hopelijk wel weer kan gaan plaatsvinden.

We zijn dan ook blij dat het college in haar reactie aangeeft, mee te willen gaan in de beweging die het Sinterklaasjournaal met roetveegpieten heeft ingezet. De kleur van de helper van Sint dient niet meer zwart te zijn, omdat dit als kwetsend en racistisch kan worden ervaren. Officiële ontvangsten van Sint met zwarte pieten door het stadsbestuur zullen daarom ook niet meer plaatsvinden. Ook de kleuren bruin en donkergrijs kunnen als aanstootgevend worden ervaren, aldus het college.

Tijdens de debatraad van afgelopen donderdag (17 september), heeft de raad het verslag en de reactie van het college besproken. De raad eensgezind over het voortzetten van die dialoog richting een inclusief Sinterklaasfeest in Breda.

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont samen met haar vriend en 2 zoontjes in de wijk Overakker. Suzan was sinds maart 2018 burgerraadslid en op 28 februari 2019 volgde zij Inès den Ouden op als raadslid. In de raad zet zij zich in voor duurzaamheid, economische ontwikkeling, jeugdbeleid en diversiteit. “De lokale politiek is direct van invloed op de

Meer over Suzan Cornelissen