13 oktober 2021

Nieuw in de Raad: Younes Nahnahi

Vorige week werd ons kersverse raadslid Younes beëdigd, we zijn supertrots op zijn bijdrage de afgelopen jaren en feliciteren hem met deze mooie benoeming! Vandaag spraken we Younes over waar hij de komende tijd voor gaat inzetten.

Dag Younes, om meteen maar met de deur in huis te vallen. Waar ga je jezelf de komende tijd mee bezig houden?
Het mooie is natuurlijk dat ik de afgelopen jaren mezelf als burgerraadslid de afgelopen jaren al bezig heb gehouden met verschillende onderwerpen. Daar komt nu de mogelijkheid bij dat ik vanaf nu ook actief mee kan stemmen en aan de debatraden mee kan doen. Daar kijk ik enorm naar uit!

Als je er dan één onderwerp uit moet pakken waar je mee aan de slag gaat. Welke is dat dan?
Dat is het programma Verbeter Breda. Het mooie hieraan is dat het een programma is en geen project. Bij projecten zie je nog wel eens dat het een kop en een staart heeft. Maar met dit programma focussen we echt op de lange termijn en gaan we van onder af aan de wijken verbeteren.

Dit doen we door de informatie uit de wijken te halen en in dit programma doet het Stadskantoor ook bewust een stap terug. Hiermee wordt de gemeente de ontvanger en gaat het echt luisteren naar de ideeën in de wijk.

Dat klinkt mooi! Is dat dan ook hoe je lokaal invulling geeft aan een nieuwe relatie tussen de burger en de overheid?
Absoluut. Door te luisteren naar wat er speelt in de wijk, kunnen we dit programma echt gebruiken om de onderwerpen aan te pakken die het meest urgent zijn.

Een echt programma van onderop dus! Hoe zorg je ervoor dat je deze informatie uit de wijken ophaalt?
Afgelopen periode zijn er 150 organisaties en/of mensen geïnterviewd in de wijken die extra aandacht kunnen gebruiken. Deze interviews zijn de basis voor het programma. Dit betekent dus dat we vanaf het moment dat het programma uitgerold wordt, al meteen met de betrokkenen aan de slag kunnen om de wijken te gaan verbeteren.

Terugkijkend op je periode als burgerraadslid, wat vond je het mooiste aan deze periode?
Dat je echt op plekken komt waar je normaal niet komt. Je maakt echt op een hele nieuwe manier kennis met de stad. Zo ben ik bijvoorbee

ld veel bij voetbalverenigingen geweest. Je ziet dat veel verenigingen in de stad het moeilijk hebben, dat is bij de voetbalverenigingen niet anders.

En dat gaat me aan het hart. Deze verenigingen zijn meer dan alleen een mogelijkheid om te sporten. De functie in de wijk is erg belangrijk. Je ziet dat mensen elkaar ontmoeten bij de vereniging en dat er rondom de velden van alles georganiseerd wordt. Daarom is het belangrijk dat de gemeente er is om deze clubs te ondersteunen.

Positief en proactief! Is dat ook een tip die je aan Marieke wil geven?
Jazeker. Stap op alles. Laat je niet tegenhouden en ben niet bang om fouten te maken. Dan ga je het snelste leren en maak je het beste ervan.

Wat een mooie boodschap Younes, mooi om te zien dat je met de werkzaamheden echt een brug kunt slaan tussen het stadhuis en de wijken. We wensen je enorm veel succes in de komende maanden als raadslid!