Door Jörg Noll op 10 oktober 2018

Nelleke Vedelaar op bezoek in Breda

PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar bezocht op 9 oktober samen met wethouder Miriam Haagh Zorg Voor Elkaar Breda en Breda Gelijk.

Als oud-wethouder van de gemeente Zwolle toonde Nelleke Vedelaar veel belangstelling voor de zorgen en de hulpbehoefte van de inwoners van Breda. Zij was onder de indruk van het één-loket systeem en de betrokkenheid van alle medewerkers en vrijwilligers die samen hulp bieden voor zorg in de brede zin, waaronder eenzaamheid, geldzaken of mantelzorg.

Nelleke Vedelaar en Miriam Haagh luisterden naar en spraken met vrijwilligers, medewerkers en mensen die hulp vragen, zoals Jolanda. Zij vertelde zeer geëmotioneerd, hoe zij door veel persoonlijke tegenslag steeds dieper in de put raakte. Jarenlang werd zij door de traditionele zorgaanbieders aan het lijntje gehouden, van het kastje naar de muur gestuurd en als zij hulp kreeg werd zij na korte tijd weer aan haar lot overgelaten. Uiteindelijk kwam zij in contact met vrijwilligers en medewerkers van Zorg Voor Elkaar Breda, zoals Susanne die haar nog steeds helpt bij het lezen van haar post, het invullen van formulieren en die een luisterend oor heeft voor Jolanda’s zorgen. Dankzij deze begeleiding is Jolanda tegenwoordig zelf vrijwilligster, die trots is op de bijdrage die zijzelf levert voor anderen die met persoonlijke problemen kampen.

Nelleke Vedelaar bedankte Jolanda voor de moed om zo open met de groep over haar zorgen te praten.

Ook het verhaal van Marcel van den Muysenberg, naast zorgzame vader rolstoelhockey trainer van het Deens nationale team, leidde tot verbazing en ongeloof. Hij vertelde, hoe vaak zelfs bij nieuwe projecten te weinig aandacht wordt geschonken aan gelijke toegang voor minder validen. “Het is niet de bedoeling dat jullie overal kunnen komen”, hoorde hij wel eens. Samen met Gwen van der Meer en Jeanet Notten legde hij uit, hoe Breda Gelijk zich ervoor inzet om deze misstanden uit de wereld te helpen.

Sinds de invoering van de WMO zijn veel gemeenten bezig de lokale zorg te coördineren. Het Bredase voorbeeld laat zien hoe persoonlijk en klantgericht zorg kan worden georganiseerd en aangeboden. Dit is ook in lijn met de doelstellingen van de PvdA Breda. De PvdA Breda staat voor een volwaardige deelname aan de samenleving voor elk individu. Zij inspireert en motiveert de burgers in Breda om zich in te zetten voor een sterke, sociale en eerlijke stad.

Het bezoek van Nelleke Vedelaar en Miriam Haagh aan Zorg Voor Elkaar Breda en Breda Gelijk onderstreept deze ambities. Zorg gaat allereerst om de mens, dan pas om efficiency. Miriam Haagh, wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren, gaat zich ook in de toekomst ervoor inzetten dat de Bredase zorgorganisaties de burgers en de mensen die om hulp vragen niet in de steek laten.

Na het bezoek aan Zorg Voor Elkaar Breda en Breda Gelijk ging Nelleke ‘savonds in gesprek met leden van de afdelingen Breda en Oosterhout.