Door Afdelingsvoorzitter – Pieter Dekkers op 3 mei 2019

Mevrouw Knol-van Braam: Al 50 jaar van de partij!

Op 1 mei werd mevrouw Elly Knol-van Braam in het zonnetje gezet. Ze ontving uit handen van het bestuur de gouden speld voor 50 jaar lidmaatschap en een bos rode rozen.

Voor mevrouw Knol, als eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in Heerhugowaard, Noord-Holland, waren het soms roerige tijden. Als geëmancipeerde en sociaaldemocratische vrouw had zij regelmatig moeite met de mores in deze katholieke gemeente, waar men tot in de jaren tachtig nog staand ging bidden aan het begin van de gemeenteraadsvergaderingen. En ook binnen de eigen sociaaldemocratische partij moest zij soms uitkijken als men na de algemene ledenvergadering, die traditioneel in de kroeg plaatsvond, nog een borreltje ging drinken. Er waren immers nog veel leden die lid waren van de Blauwe Knoop, de geheelonthouders waar veel sociaaldemocraten lid van waren. Voor veel arbeiders was immers de grootste misère de drank, waar vaak het gehele loon van de week aan opging.

Net als haar man, Hans van Braam, stamt mevrouw Knol uit een traditioneel rood nest uit de Zaanstreek. Hun ouders waren kleine zelfstandigen, die met hart en ziel sociaaldemocraten waren en die het aan hun kinderen doorgaven, getuige de rode rozen die reeds bij binnenkomst op tafel stonden. “Ieder 1 mei rode rozen of tulpen” dat is en blijft de traditie. Een traditie die wij als partij moeten blijven koesteren.

Sinds enkele jaren zijn beiden in onze mooie gemeente neergestreken, eerst in Ulvenhout en nu in de Ypelaar. Eigenlijk waren zij op weg om van hun pensioen in Frankrijk te genieten, maar het noodlot bracht hen naar Breda waar zij graag wonen, niet in de laatste plaats vanwege de kinderen en kleinkinderen.

Afdelingsvoorzitter – Pieter Dekkers

Afdelingsvoorzitter – Pieter Dekkers

Meer over Afdelingsvoorzitter – Pieter Dekkers