Door Younes Nahnahi op 23 april 2023

Met een volle maag in de klas

Naar aanleiding van een artikel in BNdeStem over kinderen die met een knorrende maag in de klas zitten, stelden fractievoorzitter Younes met een VVD-collega deze vragen aan het college:

Naar schatting 200 kinderen gaan in Breda met een lege maag naar school.
In het bestuursakkoord staat de ambitie uit om een schoolontbijt te verzorgen. Voor dit jaar is door het ministerie van OCW in samenwerking met het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis € 100 miljoen beschikbaar voor de leerlingen die maaltijden tekort komen. Scholen hebben de vrijheid om te kiezen voor een maaltijd thuis of op school te verzorgen, op de manier die bij ze past.

Het ministerie van OCW heeft samen met het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) in kaart gebracht welke scholen het meeste behoefte hebben aan de gratis maaltijden. Dat zijn scholen waarvan 30% of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen.
Op de website van het jeugdeducatiefonds valt op dat er geen scholen in Breda deelnemen. Stichting Jeugd Ontbijt Breda initiatief (JOBi) toont aan dat er vraag naar is en een ontbijt het verschil kan maken.
1. Is het college ervan op de hoogte dat er geen scholen in Breda deelnemen aan het Jeugdeducatiefonds en kunt u reflecteren op de gestelde criteria waaraan scholen moeten voldoen om schoolmaaltijden te realiseren?
2. Is het college het ermee eens dat we deze beschikbaar gestelde middelen moeten benutten om
onze ambities op kansengelijkheid te bevorderen?
3. Is het college het ermee eens dat de gemeente een rol heeft om scholen te attenderen op het
jeugdeducatiefonds en de NCO-criteria? Hoeveel scholen zouden hier aanspraak op kunnen maken?
4. Ziet het college een rol voor zichzelf om stichtingen zoals het Jeugd Ontbijt Breda initiatief
(JOBi) te koppelen aan scholen die aan de criteria voldoen? Zodat, indien mogelijk, de eventuele
uitvoering van een gratis ontbijt met een lokale partner op efficiënte wijze kan worden uitbesteed?
5. Wilt u nader toelichten hoe u deze problematiek stad- en dorpsbreed gaat aanpakken zonder de
focus te verliezen op kinderen die niet in wijken wonen maar wel aan de criteria voldoen?

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi