Meer stadsstranden in Breda!

Door Suzan Cornelissen op 1 augustus 2020

Bij warm weer zoeken veel Bredanaars en andere bezoekers verkoeling in de Galderse Meren. Op sommige dagen was het zo druk dat de gemeente zich genoodzaakt zag de Galderse Meren af te sluiten voor bezoekers. Met nog meer zomerse temperaturen in het vooruitzicht is de kans groot dat de gemeente de Galderse Meren vaker zal moeten afsluiten. Die kans wordt vergroot door de coronamaatregelen, die voorschrijven dat we anderhalve meter afstand moeten houden.

Publieke ruimte is schaars. Recreatieparken zijn schaars. De PvdA Breda is van mening dat we alles moeten doen om de schaarste te verkleinen zodat Bredanaars ook in de zomer kunnen genieten van de verkoeling van het water in bijvoorbeeld de Galderse Meren. Al helemaal gezien 30% van de Bredanaars
geen tuin heeft.

Daarom stelde Suzan Cornelissen namens de PvdA fractie de volgende vragen aan het College:
1. Verwacht het college dat de Galders Meren ook komende weken vaker afgesloten gaat worden?
2. Worden recreatieplassen vaker gesloten sinds de coronamaatregelen zijn ingevoerd?
3. Wat doet de gemeente eraan om mensen te wijzen op andere recreatiemogelijkheden in Breda?
4. Is het college bekend met stranden in of aan binnensteden zoals het Waalstrand in Nijmegen?
5. Ziet het college kansen als het gaat om de ontwikkeling van dit soort stadsstranden in Breda? Zo nee, waarom niet?
6. Is het college bereid om samen met bedrijven en particulieren te kijken naar de ontwikkeling van een stadsstrand met zwemmogelijkheden in Breda?
7. Weet het college welke gedeelten van de Singel en welke rivieren en beken in Breda geschikt zijn om veilig in te zwemmen? Is het college bereid om dit openbaar te maken?

Op 7 september zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen