Door Rob Sips op 28 februari 2022

Meer sociale huur in Breda West

Afgelopen donderdag (25 februari) was de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode. In deze vergadering vroeg fractievoorzitter Rob Sips om meer sociale huur in projecten Borgesius en Tuinzigtlaan in Breda-West. Rob Sips over de achtergrond van deze motie:

‘Sinds 2018, het begin van deze raadsperiode zijn 1.400 sociale huurwoningen gerealiseerd. Een mooi resultaat maar nog lang niet genoeg. Ook bij toekomstige projecten is het nodig om te blijven hameren op de realisatie van sociale huurwoningen. Bij de bespreking van het bestemmingsplan Cosunpark bleek dat er in dit project hoofdzakelijk was gefocust op de realisatie van middeldure huurwoningen met een maandelijkse huur van maximaal € 960,-. Ook middeldure woningen zijn hard nodig in Breda-West om doorstroming te bevorderen, maar wat de PvdA betreft had er in het project Cosunpark sociale huur opgenomen moeten worden. Toen bleek dat voor Cosunpark het voorgestelde bouwprogramma niet meer gewijzigd kon worden, vonden wij het belangrijk om voor nog nieuwe woningbouwprojecten vooraf mee te geven dat er steeds een substantieel deel van het programma uit sociale huurwoningen moet bestaan.’

Er komen nog twee grote woningbouwprojecten in Breda West, namelijk Borgesius en Tuinzigtlaan 12. Op initiatief van fractievoorzitter Rob Sips is de PvdA-motie ‘Sociale huur!’ met grote meerderheid aangenomen. Deze motie zorgt ervoor dat er in de projecten Borgesius en Tuinzigtlaan 12 naast de middeldure woningen een fors aantal sociale huurwoningen zullen worden gebouwd. Deze sociale huurwoningen zijn hard nodig. Ook in de volgende periode zal de PvdA zich in blijven zetten voor de bouw van voldoende nieuwe sociale huurwoningen.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips