Door Fractie op 30 mei 2018

Lef en Liefde: het nieuwe bestuursakkoord van de PvdA, VVD en D66 is gepresenteerd!

Na een aantal maanden stevig onderhandelen, presenteerden we gisteravond met trots het nieuwe bestuursakkoord. De titel van het akkoord is Lef en Liefde. Met Lef en Liefde laten we zien dat we voor de komende jaren flinke ambities hebben voor Breda en met liefde voor onze inwoners die ambities willen realiseren. Ons doel is een Breda waar iedereen mee kan doen!

We gingen de onderhandelingen in met drie belangrijke speerpunten vanuit ons verkiezingsprogramma; meer werk, meer woningen en goede zorg.

Juist deze punten staan centraal in het bestuursakkoord. De komende jaren zetten we ons in om 3000 woningen te realiseren voor mensen met een gezinsinkomen tot € 45000 per jaar, waaronder 1200 sociale huurwoningen. Verder gaat Breda – bovenop de Rijksbijdrage – 1,5 tot 2 miljoen extra besteden aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en gaan we mantelzorgers meer ondersteunen (respijtzorg). Werk is de beste vorm van zekerheid in je leven en daarom gaan we aan de slag met Bredaficaten! Ook gaan we laaggeletterdheid tegen en hebben we aandacht voor de armoedeval en mensen met problematische schulden. Zodoende kan iedereen naar vermogen werken.

Belangrijke andere punten uit het akkoord zijn: jaarlijks 1 miljoen voor onze kwetsbare wijken en wijkveiligheid. Verder gaan we Breda veel toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Ook maken we € 100.000 vrij voor de opvang van ongedocumenteerden.

Het bestuursakkoord ontving al steun van de partijen 50Plus en Breda ’97. De komende jaren gaan we onze uiterste best doen de bovengenoemde onderhandelingsresultaten op een goede manier te verwezenlijken, uiteraard met oor voor de geluiden in de stad.

Lees hier het hele akkoord: https://www.breda.nl/bestuursakkoord

Fractie

Fractie

De Gemeenteraadsfractie van de PvdA telt sinds maart 2018 vier leden. Zij zijn het gezicht van de PvdA naar buiten toe, naar de mensen in de wijken en buurten, naar de rest van de politiek en naar alle maatschappelijke organisaties in de stad. Er zijn twee burgerraadsleden, ter ondersteuning van de fractie. De fractie vergadert iedere

Meer over Fractie