Door Erwin Hoek op 2 maart 2020

Kunnen alle kinderen fijn spelen?

Niet alle speeltuinen zijn toegankelijk voor kinderen met een beperking. Erwin stelde het college daar vragen over.

Op 25 maart zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Erwin Hoek

Erwin Hoek

Erwin is de verpersoonlijking van de wil om naast en met de mensen in buurten en wijken op te komen voor bestaanszekerheid en leefbaarheid. Veel mensen kennen Erwin al want hij loopt al jaren rond en laat zich in allerlei gremia zien van gemeenteraad, buurtplatform, armoedeambassadeur tot thematafel. Hij is zeer actief bij veel maatschappelijke

Meer over Erwin Hoek