Door Henk van der Velde op 10 februari 2017

Kenniscentrum klimaat, juist in Breda!

Breda is een ideale vestigingsplaats voor een internationaal klimaatinstituut. Henk van der Velde van de PvdA en Tim van het Hof van D66 vragen in een brief aan het college om zich daar voor hard te maken bij de regering. Op 10 april zijn de antwoorden van het college ontvangen.

Deze week stond in de krant dat het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA) wordt gevestigd in Nederland. Dat instituut moet landen, organisaties en bedrijven adviseren en helpen bij het uitvoeren van het klimaatakkoord en het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. PvdA en D66 zijn van mening dat een dergelijk kenniscentrum juist in Breda gevestigd moet worden.

Redenen om het instituut te vestigen in Breda zijn divers. Er zijn bijvoorbeeld veel bedrijven en organisaties in West-Brabant die zich richten op duurzaamheid en Breda heeft de nodige kennisinstelling (Avans, NHTV, Dinalog). De stad is  strategisch gelegen en goed bereikbaar via de weg en per spoor. Daarbij heeft Breda grote stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid en dat dis ook (inter)nationaal niet onopgemerkt gebleven. Als laatste speelt Breda natuurlijk een zeer belangrijke rol als trekker van de circulaire energie.