Door Arjen van Drunen op 7 oktober 2019

Ja-Ja sticker in Breda?

Samen met GroenLinks en D66 stelde de PvdA fractie vragen over de Ja-Ja-sticker:

Geacht College,

In 2016 stelde de fractie van D66 Breda raadsvragen over de invoering van de Ja-Ja sticker in Breda. Dit in navolging van het initiatief dat Amsterdam hierin nam. In de antwoorden van het College gaf u toentertijd aan enerzijds open te staan voor de mogelijkheden die dit biedt voor papierbesparing en anderzijds mede door de dreigende rechtszaak te willen wachten hoe het plan er in Amsterdam uit zou komen te zien.

Gisteren lazen we dat de rechter een uitspraak heeft gegaan in deze zaak in het voordeel van de gemeente Amsterdam. die nu samen met andere gemeenten de Ja-Ja sticker zal gaan invoeren per 1 januari 2020.
De fracties van D66, PvdA en GroenLinks zijn erg blij met deze uitspraak. Hierdoor kunnen we de nodige hoeveelheid papier besparen, wat goed is voor het klimaat. Bij veel Bredanaars gaat het in plastic gehulde stapeltje folders immers rechtstreeks de papierbak in. MilieuCentraal heeft berekend dat dit systeem per huishouden jaarlijks 33 kilo papier bespaart. Daarnaast kunnen we eindelijk eens stoppen met het gegeven dat je verplicht wordt om een sticker op je brievenbus te plakken als je geen overbodige reclamefolders door je brievenbus heen wilt krijgen. Dat brengt ons bij de volgende vragen:

1. Heeft het College ook kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank dat gemeenten een ja-ja sticker mogen invoeren?

2. Bent u als College nu ook van plan om per 1 januari 2020 de ja-ja sticker te gaan invoeren? Zo nee, waarom niet of wanneer dan wel?

In het artikel wordt ook gesproken over de mogelijkheden die gemeenten hebben om eventueel huis-aan-huis bladen uit te zonderen, zoals bijvoorbeeld wijkkranten, het stadsblad of de bode.

3. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheid om wijkkranten wel of niet uit te zonderen van de ja-ja sticker?

De antwoorden van het college zijn op 6 november toegevoegd.

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen