Door Suzan Cornelissen op 3 september 2018

Is Breda klimaat-stressbestendig?

De enorme hitte en droogte van de afgelopen maanden is ook voelbaar geweest voor de inwoners van de gemeente Breda. Het is daarom van belang in kaart te brengen hoe klimaatbestendig Breda is en of het huidige beleid toereikend is om met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan en deze te mitigeren.

De deltacommissie heeft daartoe een klimaat-stresstest ontwikkeld. Ook heeft de provincie Noord Brabant een subsidie voor de uitvoering hiervan. Hoe eerder we zicht hebben op de problematiek betreffende onze gemeente, hoe eerder we aan de slag kunnen om de effecten/gevolgen aan te pakken en de stad leefbaarder, toekomst bestendiger en duurzamer te maken.

Daarbij was Breda 4 juni j.l. trotse gastheer van Klimaattop Zuid. Door het hosten van een dergelijk evenement heeft Breda laten zien een voortrekkersrol te willen spelen als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering en vergroening. Daaruit voortvloeiend heeft de PvdA fractie de volgende vragen aan het College van B&W:

1. Trekt het College haar voortrekkersrol door en is zij dan ook voortvarend aan de slag gegaan met het uitwerken van de klimaat-stresstest? Kunt u dit onderbouwen?
2. Wat is de planning m.b.t. het uitvoeren van een klimaat-stresstest? Wanneer kan de raad de resultaten van deze klimaat-stresstest verwachten? Is het College voornemens gebruik te maken van de beschikbare subsidieregeling van de provincie?
3. Heeft het College problemen binnen de gemeente Breda geconstateerd in natuurgebieden dan wel in de land- en tuinbouwsector gedurende de afgelopen periode van droogte? Zo ja, welke?
4. Is de zogenoemde ‘impuls ruimtelijke adaptatie’ afdoende om de gemeente Breda klimaatbestendiger te maken?

Op 1 oktober is het antwoord van het college toegevoegd.

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen

Waar ben je naar op zoek?