Door Rob Sips op 28 februari 2022

Investeren in sport en bewegen

Mooie successen tijdens de laatste raadsvergadering van deze periode! Twee unaniem aangenomen moties van de PvdA Breda. Raadslid Younes Nahnahi kwam met de motie ‘On your mark, get set, go sportboulevard’, een investering in 22 sportclubs in Breda-Noord. Fractievoorzitter Rob Sips vroeg in zijn motie om extra ruimte voor suppen en kanoënen in de Bredase singels.

Motie: On your mark, get set, go sportboulevard

In Breda-Noord hebben 22 sportverenigingen zich verenigd voor het initiatief voor een sportboulevard. Deze sportclubs hebben in de brief ‘Pleisters plakken of samen aanpakken’ aangegeven dat zij graag in samenhang de capaciteitsproblemen aangepakt zouden zien worden. Zij willen samen met de gemeente de handen ineen slaan om van Breda-Noord het sportcentrum van de stad te maken. Raadslid Younes Nahnahi droeg met de motie aan het college op een integrale visie te ontwikkelen en bijbehorend geld te regelen om de accommodaties toekomstbestendig te maken. Deze motie werd unaniem aangenomen!

Motie: Ruimte voor bewegen: Suppen, waterfietsen, zwemmen, roeien en kanoënen

De gemeenteraad mocht bouwstenen meegeven die de basis gaan vormen voor de op te stellen strategie ‘Varen in Breda’. De bouwstenen geven richting aan het toekomstige gebruik van het vaarwater in Breda. De PvdA Breda constateerde dat de bouwstenen voor niet-gemotoriseerde waterporten en bewegen op het water ontbraken, terwijl juist deze toepassingen bijdragen aan de mentale en fysieke gezondheid van Bredanaars en toeristen. Bovendien vragen deze vormen van waterrecreatie relatief weinig ruimte. Om de verschillende gebruikers van het vaarwater veilig te kunnen laten genieten is er behoefte aan afspraken en regels. Fractievoorzitter Rob Sips kwam met een unaniem aangenomen motie waarin hij vroeg om ruimte voor het bewegen in en op het water voor suppen, waterfietsen, zwemmen, roeien en kanoënen.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips