Informateur stelt coalitie van VVD, D66 en PvdA voor

Door Afdelingsvoorzitter – Pieter Dekkers op 7 april 2018

Op 21 maart haalde de PvdA Breda vier zetels. Dat is een mooi resultaat. Want de PvdA leed in veel steden fors verlies. In Breda bleven we tegen de stroom in gelijk. Bij landelijke verkiezingen in 2017 haalde we 4,8% van de stemmen in de gemeente Breda. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was dat 9,2%. Hieruit blijkt grote waardering voor het goede werk van de afgelopen vier jaar door onze wethouder, de PvdA fractie in de raad en de campagne. 

De VVD werd met 11 zetels met grote afstand de grootste partij en kreeg het voortouw bij de informatie. Namens de PvdA Breda voerden Miriam Haagh en Arjen van Drunen de gesprekken met informateur Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen. Dat deden ze in nauw overleg met de oude en de nieuwe fractie en de afdelingsvoorzitter van de PvdA Breda. 

De PvdA gaf de informateur de volgende uitgangspunten mee voor een nieuwe coalitie:

  • Links en rechts moet in balans zijn: Wij willen een brede coalitie die binding heeft met alle delen van de stad, dus ook met de wijken waar de sociaal-economische uitdagingen het grootst zijn.
  • Bouw voort op de huidige inhoudelijke koers: qua ambities en met oog voor zowel het fysiek-economische domein als het sociaal-maatschappelijk domein.
  • Kies voor een stabiel bestuur: met fracties die als teams fungeren en goed oog hebben voor bewoners en de raad als geheel, houdt continuïteit in de bestuurdersploeg en focus op een stevige numerieke meerderheid.

Naast bovenstaande pijlers vonden wij het gezien de verkiezingsuitslag logisch dat de VVD als winnaar en grootste partij onderdeel uitmaakt van de nieuwe coalitie. 

Inmiddels zijn we een stap verder. De informateur wil op basis van de informatie die alle acht partijen hebben meegegeven een coalitie van VVD, D66 en PvdA  (waarbij (gedoog)steun van 50PLUS een zeer serieuze optie is) onderzoeken. De nieuwe partij 50PLUS wil gedoogsteun verlenen. Alleen dan wel op voorwaarde dat in het nieuwe coalitieakkoord afdoende aandacht is voor ouderenbeleid.

Dit was niet onze voorkeurscoalitie. Onze eerste inzet was een samenwerking van VVD, D66, PvdA en SP of van VVD, D66, GroenLinks en PvdA. De eerste als voortzetting van een goed draaiende coalitie die nog niet klaar was met zijn werk. De tweede met eveneens op links een stevige vertegenwoordiging en een combinatie die recht zou doen aan de verkiezingswinst van GroenLinks. Beide combinaties bleken op basis van de gesprekken die de informateur voerde met alle partijen niet haalbaar.

De informateur stelt een coalitie van VVD, D66 en PvdA (met eventuele steun van 50Plus) voor. Na een verkennend gesprek met VVD en D66 hebben wij er vertrouwen in dat een coalitie van VVD, D66 en PvdA:

  1. Een brug kan slaan richting de wijken waar de sociaal-economische uitdagingen het grootst zijn, en
  2. Zowel de fysiek-economische opgaven (zoals betaalbare woningbouw) als de sociaal-maatschappelijk domein (zoals goede zorg) voortvarend zal oppakken. 

Wij gaan het formatieproces dan ook in met een positieve grondhouding, maar vooral ook met het doel om de goede zorg te behouden, betaalbare woningen bij te bouwen en meer werkgelegenheid te creëren. Wordt vervolgd!

 

Afdelingsvoorzitter – Pieter Dekkers

Afdelingsvoorzitter – Pieter Dekkers

Meer over Afdelingsvoorzitter – Pieter Dekkers