In Memoriam: Vroukje Muntjewerff – van den Hul

Door Afdelingsbestuur op 11 oktober 2018

Deze week bereikte ons het droevige nieuws dat oud-PvdA raadslid Vroukje Muntjewerff – van den Hul op 6 oktober op 86-jarige leeftijd is overleden.

Vroukje werd op 8 maart 1976 als PvdA Gemeenteraadslid geïnstalleerd, nadat iemand de fractie tussentijds verliet ivm een verhuizing. In een interview in de Klaproos (het PvdA Breda ledenblad) uit hetzelfde jaar getiteld: “Vrouw(kje ) erbij in de gemeenteraad”  pleit ze o.a. voor een gelijkwaardige verdeling van mannen en vrouwen in de fractie en een eerlijker woningbeleid.

In 1978 stond ze op de verkiezingslijst van de PvdA op plaats 4, Vroukje zat in de Commissie gemeentelijke huisvesting. 

Peter van Steenoven zat in de periode 1978-1982 met haar in in de PvdA gemeenteraadsfractie: “Vroukje hield zich in die periode vooral bezig met volkshuisvesting en sociale zaken. Voordat ze in de Raad kwam had ze gewerkt bij de Algemene Woningbouw Vereniging die in de tijd van de verzuiling nog nauwe banden onderhield met de rode familie (PvdA, NVV, VARA). Het ging haar niet alleen om de hoeveelheid te bouwen sociale huurwoningen, maar ook om de kwaliteit, betaalbaarheid en eerlijke toewijzing. Ze was sociaal betrokken, maar ook zeer nuchter en open in de benadering van politieke kwesties en mensen. Ze moest weinig hebben van de ideologische scherpslijperij die helaas ook in de Bredase afdeling van de PVDA in de jaren zeventig en tachtig nogal eens de gemoederen verhitte.”

Anneke Welschen – van Alphen, die Vroukje kent sinds ze in 1974 in de buurt kwam wonen, omschrijft Vroukje als een vrouw zonder poeha, met een groot gevoel voor rechtvaardigheid, betrokken bij gewone mensen in de stad, een echte PvdA vrouw. “Ze is nooit actief geweest bij de Rooie Vrouwen, maar als vrouwelijk Raadslid er wel bij betrokken natuurlijk.”

In 1982 neemt Vroukje  afscheid van het gemeenteraadswerk en keert terug naar de Woningbouwvereniging.

Ze bleef later actief in de Klachtencommissie inzake woningbouw, en is na haar politieke carrière  geschiedenis gaan studeren. Zij deed veel onderzoek naar met name de sociale geschiedenis van Breda en publiceerde onder andere in het historisch Jaarboek De Oranjeboom. Ook schreef ze mee aan het in 2005 gepubliceerde “Het Roode Spook waart door Breda” over 100 jaar Sociaal Democratie in Breda.

Ze schreef drie boeken: “Geschiedenis van de protestante weeshuizen in Breda” (samen met haar zoon Henk) in 2002 en 2004,  “Breda en de crisis van de jaren dertig” (2009) en samen met Janine van de Casteel en Benno Kegge “Jong in Breda 1955-1981” wat in 2013 verscheen.

Ze stond vanaf 2012 mede aan de wieg van Vrijwilligersorganisatie Buurtkracht4834, Deze vrijwilligersorganisatie is sinds een jaar of vier nu echt actief in postcodegebied 4834 (IJpelaar, Overakker en Blauwe Kei.)

Met Vroukje verliest Breda en de PvdA een bevlogen cultuurhistorica met oog voor de sociale geschiedenis van de stad en een groot gevoel voor rechtvaardigheid.

Met dank aan Peter van de Steenoven en Anneke Welschen – van Alphen.