Door Younes Nahnahi op 20 december 2021

Hoe wordt de energiecompensatie georganiseerd?

De Rijksoverheid heeft besloten minima extra tegemoet te komen voor de hoge energielasten. Younes Nahnahi stelde het college vragen over de uitwerking van deze regeling:

Via verschillende media hebben wij mogen vernemen dat het kabinet besloten heeft mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ongeveer 200 euro extra gaat geven als tegemoetkoming om de stijgende energieprijzen op te vangen. Het demissionaire kabinet trekt daarvoor 200 miljoen euro uit waarmee maximaal 800.000 huishoudens ruimer kunnen worden gecompenseerd, meldt staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) na de ministerraad.

Het bedrag wordt uitbetaald via de gemeenten. Het extra vrijgemaakte geld komt bovenop de 3,2 miljard euro die het kabinet al eerder had toegezegd om de energiebelasting eenmalig te verlagen. Huishoudens met een gemiddeld gebruik betalen daardoor volgend jaar circa 400 euro minder aan energiebelasting.

Het kabinet geeft aan voor een generieke uitkering te hebben gekozen omdat maatwerk moeilijk uitvoerbaar zou zijn voor deze grote groep maar legt tegelijkertijd de uitvoeringsvrijheid neer bij de gemeenten. Gemeenten kunnen de regeling zo gericht mogelijk inzetten. Dan kan het bedrag nog meer worden, maar dat is aan gemeenten”, zegt de staatssecretaris. De gemeenten gaan dat nu verder uitwerken en het budget toekennen, aldus Staatsecretaris Wiersma.

Het mag u niet verbazen dat wij als PvdA Breda blij zijn met deze eenmalige regeling die de minima in onze stad in staat stelt om haar hoge energiekosten deels te compenseren. Wij juichen dergelijke regelingen uiteraard toe omdat we graag de armoede in onze
Breda de kop willen indrukken.

Bovenstaand bericht brengt ons wel bij de volgende vragen aan het college:

  1. Heeft het college kennisgenomen van deze regeling? Zo ja, zou u ons kunnen vertellen wat u van deze eenmalige uitkering vindt?
  2. Heeft het college al een idee hoe zij deze regeling wil laten uitvoeren? Is er bijvoorbeeld al contact opgenomen met energiebedrijven om de korting rechtstreeks toe te passen of een ander model af te spreken?
  3. Heeft het college al een beeld/schatting om hoeveel mensen het gaat in onze gemeente die gebruik kunnen gaan maken van deze regeling? En hoe willen wij deze bereiken en informeren?
  4. Ziet het college een kans om deze regeling zo gericht mogelijk in te zetten waardoor het uit te keren bedrag groter wordt, zoals de staatsecretaris al aangaf in één van zijn interviews ?

Op 17 januari zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi