Door Younes Nahnahi op 10 juli 2020

Gevolgen in Breda door het schrappen van de eindtoets van groep 8?

Wij hebben de afgelopen dagen verschillende berichten in de media gelezen en gehoord over de ‘’mogelijke’’ gevolgen van het schrappen van de eindtoets van groep 8. De belangrijkste conclusie van deze publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) is dat het schrappen van de eindtoets voor groep 8 leerlingen ervoor gezorgd heeft dat kinderen met een migratieachtergrond, kinderen van laag opgeleide ouders en kinderen van ouders met een lager inkomen een hoger schooladvies missen. Het zou gaan, naar schatting, om 14 duizend leerlingen waarbij het eindadvies niet omhoog bijgesteld kan worden doordat de eindtoets van groep 8 dit schooljaar geschrapt is.

U zult begrijpen dat wij vanuit de PvdA ons zorgen maken om deze groep kinderen die extra hard worden geraakt door deze maatregel als gevolg van de coronacrisis. Op deze manier neemt de ongelijkheid toe en lopen deze kinderen hun kans op hoger opleidingsniveau mis.
Omdat de PvdA waarde hecht aan kansengelijkheid en wil dat onze Bredaas kinderen hun kansen in het onderwijs optimaal kunnen benutten, stelde Younes Nahnahi samen met zijn collega van D66 de volgende vragen aan het College:

1) Heeft u kennis genomen van de onlangs verschenen publicatie van het CPB, zo ja wat is uw eerste reactie daarop?
2) Kunt u een inschatting maken van hoeveel kinderen in Breda mogelijk hier de dupe van zijn?
De komende tijd zal blijken of kinderen op het juiste niveau zitten. Minister Slob roept de scholen op om hier de komende tijd oog voor te hebben.
3) We willen natuurlijk allemaal dat elk kind zo goed mogelijk op zijn plek zit. Bent u bereid om samen met het onderwijsveld hierover het gesprek aan te gaan en actief te monitoren of dat – ook komend schooljaar – zo is?

Daarnaast deed de Onderwijsminister eerder een oproep voor meer brede brugklassen, zodat kinderen op een iets latere leeftijd alsnog in kunnen stromen in het onderwijsniveau dat het beste bij hen past.
4) Zijn er komend jaar meer brede brugklassen dan andere jaren? En kunt u onderbouwen hoe u hier naar kijkt?
Bron: https://www.cpb.nl/schrappen-eindtoets-groep-8-kan-ongelijkheid-vergroten#

Op 31 augustus zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi