Door Younes Nahnahi op 1 november 2021

Geheim onderzoek in Breda?

Na een bericht in de NRC over undercover veldonderzoek naar islamitische organisaties deelden enkele Bredanaars hun zorgen hierover met de PvdA-fractie. Raadslid Younes Nahnahi stelde het college de volgende vragen over de gang van zaken in Breda.

Vorige week werd Nederland geconfronteerd met het bericht in de NRC waarin staat dat minstens tien gemeenten de opdracht hebben gegeven aan het onderzoeksbureau NTA (Nuance door training en advies) uit Deventer om undercover een veldonderzoek te doen naar islamitische organisaties. Na het verschijnen van dit artikel is de discussie op verschillende niveaus en bij verschillende doelgroepen losgebarsten waarna diverse media aandacht aan dit onderwerp hebben besteed. De islamitische gemeenschap voelt zich geobserveerd en in de gaten gehouden op een manier die niet door de wet is toegestaan.

Hoewel in de publicatie van NRC niet gesuggereerd wordt dat Breda een van de gemeenten zou zijn die met een dergelijke opdracht te maken heeft, is PvdA Breda getriggerd door de volgende zin in het artikel: “minstens 10 gemeenten hebben de opdracht aan NTA gegeven om de islamitische organisaties heimelijk te onderzoeken op radicalisering’’ en ook omdat wij door een paar ongeruste Bredanaars uit de islamitische gemeenschap zijn benaderd, willen wij het college de volgende vragen stellen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van bovengenoemd artikel dat de gemoederen bezighoudt? Zo ja, hoe kwalificeert het college deze wijze van onderzoeken?
  2. Heeft gemeente Breda ooit een opdracht gegeven aan dit onderzoeksbureau?
  3. Heeft gemeente Breda ooit onderzoeken laten uitvoeren naar mogelijke radicalisering waarbij sprake zou zijn van infiltratie?
  4. Heeft het college contact opgenomen met de islamitische organisaties in Breda om ze te informeren en misschien gerust te stellen?

Op 22 november zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi

Waar ben je naar op zoek?