Door Fractie op 1 september 2021

Fractie draagt Arjen van Drunen voor als opvolger van Miriam Haagh

De fractie van de PvdA Breda heeft besloten om huidig fractievoorzitter Arjen van Drunen voor te dragen als wethouder. Van Drunen is naast fractievoorzitter bestuursadviseur en woordvoerder bij de gemeente Helmond. Als de gemeenteraad ermee instemt zal hij vanaf 1 oktober Miriam Haagh opvolgen.
Miriam is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren. Enkele weken geleden werd bekend dat zij voorzitter van de Raad van Bestuur van BrabantZorg wordt.

De voordracht van Van Drunen staat gepland voor de raadsvergadering van 30 september.

Arjen van Drunen: ‘’Ik ben vereerd en trots dat de PvdA mij voordraagt als wethouder. De coronacrisis heeft het belang van gezondheid onderstreept en de tweedeling in de samenleving vergroot. Daarom wil ik vol inzetten op een gezonde leefomgeving met gelijke kansen voor iedereen! Miriam Haagh heeft de afgelopen jaren het verschil gemaakt door de menselijke maat voorop te zetten, met daarbij extra aandacht voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daar wil ik met enthousiasme op voortbouwen.’’

Van Drunen woont met zijn vriendin in de Bouverijen in Teteringen en is vader van een dochter.

De huidige vice-fractievoorzitter Rob Sips volgt Van Drunen op als fractievoorzitter. Sips is te spreken over de voordracht van Van Drunen en noemt het een logische keuze: ‘’De afgelopen jaren heeft Arjen de fractie op een uitstekende wijze geleid. Daarnaast heeft hij – met het actieplan Hoge Vucht – aan de basis gestaan van Verbeter Breda, waarmee we de tweedeling willen tegengaan. Arjen is een verbindende aanpakker. Met zijn dossierkennis en ervaring kan hij op een effectieve wijze het bestuursakkoord Lef en Liefde en de ingezette lijn van Miriam doorzetten. Door hem voor te dragen kiezen we dan ook voor continuïteit.’’

De vrijgekomen raadszetel zal ingevuld worden door burgerraadslid Younes Nahnahi.

Afdelingsvoorzitter Pieter Dekkers is zeer tevreden met en ook trots op de keuze van de fractie en de wijze waarop de taken in de fractie zijn herverdeeld. ‘’Ik ben er van overtuigd dat de fractie met Arjen de beste opvolger voor Miriam heeft aangewezen. De fractie is niet over een nacht ijs gegaan en heeft met eensgezindheid en overtuiging gekozen voor Arjen. Met alle kwaliteiten in de fractie en de stappen die Younes Nahnahi en Rob Sips zetten, staat er ook nu weer een hecht team dat goed toegerust is om samen met Arjen van Drunen het PvdA geluid in Breda stevig te laten horen.’’

Fractie

Fractie

De Gemeenteraadsfractie van de PvdA telt sinds maart 2018 vier leden. Zij zijn het gezicht van de PvdA naar buiten toe, naar de mensen in de wijken en buurten, naar de rest van de politiek en naar alle maatschappelijke organisaties in de stad. Er zijn twee burgerraadsleden, ter ondersteuning van de fractie. De fractie vergadert iedere

Meer over Fractie