25 mei 2020

Financiele stresstest BDO accountants

  1. Op 19 mei stelde fractievoorzitter Arjen van Drunen met een VVD-collega het college vragen over een door BDO uitgevoerde financiële stresstest die aanleiding vormde voor een artikel in BN/DeStem.BDO accountants heeft een financiële stresstest uitgevoerd, waarbij zij elke gemeente in Nederland een rapportcijfer hebben gegeven. In BN De Stem van 19 mei is een aantal hoofdlijnen van dit onderzoek beschreven. Het beeld dat van de financiële situatie van Breda geschetst wordt, is weliswaar voldoende, maar niet rooskleurig. De wethouder financiën heeft echter meermaals aangegeven dat ondanks een aantal knelpunten, de financiën solide en op orde zijn. Ook op de langere termijn. Daarom hebben de VVD Breda en de PvdA Breda de volgende vragen aan het college:
  1. Wat is uw reactie op het krantenartikel en het onderliggende rapport van BDO?
  2. Bent u bekend met de door BDO gehanteerde systematiek en kunt u ons hier inzicht in geven?
  3. Beschikt u over het hele rapport en kunt u dit ter beschikking stellen aan de raad? Zo nee, beschikt u dan over de conclusies en eventuele aanbevelingen en kunt u deze ter beschikking stellen?
  4. Bent u om een reactie of reflectie gevraagd op de onderzoeksresultaten?
  5. Hoe rijmt u de onderzoeksresultaten van deze financiële stresstest met het beeld van solide overheidsfinanciën in Breda dat wethouder Bos meermaals heeft geschetst?

Op 8 juni is het antwoord van het college toegevoegd.