Door Marieke Wulffraat op 22 juli 2022

Extra regels voor tijdelijke woningen

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, hield Marieke Wulffraat haar maidenspeech. Namens de PvdA-fractie sprak zij de steun uit voor een amendement (een wijzigingsvoorstel van een raadsbesluit) van GroenLinks om duidelijke kaders mee te geven aan projecten met tijdelijke woningen. Hieronder haar gesproken tekst:

De PvdA-fractie steunt het amendement van GroenLinks van harte. Want we maken ons zorgen over de woningnood. Wij zien het tekort aan woningen groeien. Wij zien de wachtlijsten groeien en de situatie voor spoedzoekers verslechteren. Snel bouwen is nodig! Uiteraard moet er voldoende oog blijven voor participatie, comfort en een fijne leefomgeving met voldoende ruimte voor groen, speel- en leefmogelijkheden.

De versnelling die het bouwen van tijdelijke woningen brengt, kan een deel van de woningnood oplossen. Daarnaast zal er volop ingezet moeten blijven worden op permanente woningbouw. Door een maximum van 300 woningen op te leggen, blijft er aandacht voor de leefbaarheid en wordt de achtertuin van mensen niet te vol gebouwd. Met 300 woningen per locatie stellen we het college in staat de opdracht om een substantieel aantal tijdelijke woningen te bouwen, te realiseren. Een tijdelijke woning is namelijk de snelste manier om van plannen maken richting sleutels uitreiken te gaan.

Door de maximale termijn te verkorten naar 15 jaar is het tijdelijke karakter van de woningen nog duidelijker. Voor omwonenden kan de impact immers groot zijn. Een termijn van 15 jaar is beter te overzien.

Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat

Marieke woont met haar gezin in de wijk Boeimeer en heeft in haar werk vele mensen, van jong tot oud en in alle wijken van Breda mogen begeleiden. Een leerzame en enerverende periode waarin ze dicht bij mensen heeft mogen komen op de meest kwetsbare momenten in hun leven. De onderwerpen WMO, kansengelijkheid, onderwijs, gezondheid

Meer over Marieke Wulffraat