Door Rob Sips op 7 juli 2020

Eerst graaien, dan maaien

Breda is een prachtige stad waar veel mensen naar hartenlust in de buitenlucht vertoeven. Helaas zijn er achteloze Bredanaars en bezoekers die hun lege frisdrankblikjes, sigarettenpakjes, verpakkingen en zakken van fastfoodrestaurants en wat dies meer zij niet in de prullenbak werpen, maar op straat of in het groen (zoals in bermen) achterlaten met een trieste aanblik en milieuschade tot gevolg. Gelukkig kent Breda het fenomeen stadsjutters: vrijwilligers die zwerfaval rapen om zo hun steentje bij te dragen aan een schoner Breda. De Bredase fracties van de VVD, D66 en PvdA zijn trots op onze stadsjutters. Bredanaars die in hun vrije tijd eropuit trekken om de rommel van anderen op te ruimen (naast wat de gemeente al doet) verdienen alle lof en
hulp. Wij hopen dan ook op meer navolging. Immers: vele handen maken licht werk.

Een aantal van deze stadsjutters heeft via, onder andere, Facebook aangegeven meer gecoördineerd te werk willen gaan voor wat betreft zwerfafval rapen. En dan specifiek de plekken waar de gemeente het gras maait; denk aan de bermen en velden. Het komt momenteel te vaak voor dat zwerfafval wordt versnipperd door de maaimachines. Deze kleine plastic deeltjes komen daarna weer in de natuur terecht met alle nadelige effecten voor mens, dier en groen van dien. Onder het kopje ‘eerst graaien, dan maaien’ hebben de stadsjutters gevraagd inzicht te krijgen in de maaischema’s van de gemeente Breda. Op die manier kunnen de bermen en velden zo goed mogelijk worden schoongemaakt zonder dat er allerhande schadelijke stoffen weer terug de natuur in worden geworpen.

Samen met de Bredase VVD en D66-fracties stelde Rob Sips namens de PvdA  naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen aan het
college:
1. Is het college bekend met het geschetste probleem van het gemaaide zwerfafval?
2. Is het college het eens dat het niet de bedoeling kan zijn dat zwerfafval weer terug de natuur in wordt geslingerd na het maaien?
3. Hoe wordt het maaien van de velden en bermen momenteel ingeregeld door de gemeente Breda?
4. Is het schoonmaken van de bermen en velden onderdeel van het maai-proces?
5. Bestaat er een maai-schema die op de dag af duidelijk maakt welke stukken worden aangepakt?
6. Is het college bereid dit schema op de homepage van de gemeente te publiceren teneinde stadsjutters
de mogelijkheid te bieden voorafgaand aan het maaien de bermen en velden te ontdoen van zwerfafval?
7. Hoe kan het college assisteren om meer Bredanaars te enthousiasmeren om stadsjutter te worden?
8. Wat doet het college om zwerfaval over de hele linie tegen te gaan; zeker ook gericht op jongeren?

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips