9 augustus 2021

Een bloemetje voor…. vereniging Markdal!

Iedere maand verrassen we een vrijwilliger met een bloemetje. Deze maand is dat een groep vrijwilligers: Vereniging Markdal.

De vele vrijwilligers van Vereniging Markdal zetten zich in om het Markdal vanaf de Belgische grens tot aan ’t Ginneken een prachtige plek te maken. Hierbij zetten ze als vereniging vol in op natuurherstel, recreatie en een duurzame werk- en leefomgeving, waarmee ze burgerparticipatie naar een hoger niveau tillen in Nederland! Dankjewel  aanalle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten!

We spraken hierover met Annemiek Jetten, toen nog in haar rol als voorzitter van  ereniging Markdal. Inmiddels is Annemiek benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Papendrecht en heeft ze het voorzitterschap wegens tijdgebrek helaas moeten neerleggen.

Dat klinkt reuze interessant Annemiek, zou je ons kunnen vertellen wat de vereniging allemaal doet? 
In 2013 is de Vereniging Markdal opgericht door Jettie Rattink, Sjef Langeveld, Jan Roovers en Joop van Riet. Zij zijn met z’n vieren bij elkaar gaan zitten om minimaal 100 hectare aan duurzame natuur te gaan ontwikkelen, een vitale leefomgeving te creëren en tevens de natuurlijke loop van De Mark verder te herstellen. Na al de jaren van voorbereidend werk gaat binnenkort de eerste schop in de grond. Daarmee komen we in een nieuwe spannende fase waarin we van dromen naar doen gaan!

Waarom ben je dit gaan doen?
Als voormalig burgemeester vind ik het belangrijk dat burgers betrokken zijn bij het ontwikkelen van de leefomgeving. Het is prachtig om dit proces eens van de andere kant mee te maken en als vereniging samen met de verschillende overheden plannen te realiseren. De energie die je daar van krijgt zorgt ervoor dat ik mezelf hier graag vrijwillig voor wil inzetten!

Je gaf aan dat jullie nu in een nieuwe fase komen, maar als we eens verder kijken naar de toekomst. Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
De vereniging heeft als visie om natuurontwikkeling, duurzaamheid en een fijne leefomgeving hand in hand te laten gaan. In zo’n fijne leefomgeving draait het dan om wonen, recreëren en genieten van de prachtige natuur in de omgeving van het Markdal. Vanwege het unieke karakter van het Markdal zijn we perfect geschikt als proeftuin voor allerlei projecten die later in Nederland uitgerold kunnen worden. Dat komt doordat we goed in staat zijn om op deze gronden verschillende soorten natuurgebieden aan te leggen en natuurlijk ook door de ligging, die van landelijk tot (bijna) stedelijk gaat.

Dankjewel voor deze mooie inkijk in jullie vereniging Annemiek! Tot slot, als je het een dag voor het zeggen had in Breda. Wat zou je dan veranderen om het voor jullie als vereniging Markdal makkelijker te maken?  
Met de vereniging zijn we pioniers in het opzetten van burgerparticipatie, daarvoor hebben we ook  De Eenvoudig Beter Trofee gewonnen. Dat is erg mooi om deze waardering te krijgen vanuit de Rijksoverheid. Maar omdat we met deze burgerparticipatie ook de gebaande paden hebben losgelaten, zijn we een nieuw speelveld aan het ontdekken. Dit vereist dan ook een nieuwe manier van denken bij de overheid. Een manier van denken waarin meer wordt gedacht vanuit samenwerking. Daarin kunnen we denk ik nog wel erg veel van elkaar leren. Ook qua financiele ondersteuning. Waarom zou de overheid een consultancy bureau wel betalen voor een advies, maar een burgerinitiatief niet? Zoals ik het nu ervaren heb, zorgt dit burgerinitiatief voor een veel beter plan, omdat het direct uitvoerbaar is en een duurzaam draagvlak heeft Dan zou ik zeggen, ondersteun zulke verenigingen ook voor al het goede werk dat ze doen!

Naschrift: De provincie Noord-Brabant heeft recent naar buiten gebracht dat het beheer van de Stichting Markdal duurzaam & vitaal wordt overgenomen. Dit betreft nadrukkelijk niet het werk van de Vereniging Markdal, zie ook: dit artikel op de website van Vereniging Markdal.

Waar ben je naar op zoek?