10 februari 2022

Een bloemetje voor… Pieter Dirks

Elke maand verrassen we een bijzondere Bredanaar met een bloemetje. Vandaag spraken we Piet Dirks. Hij heeft al 20 jaar samen met zo’n 30 buurtgenoten het veldje aan de Rietsemalaan onderhouden. Piet organiseert één keer per jaar een grote schoonmaak waarbij hij de hele buurt optrommelt om mee te helpen. Na twintig jaar nemen drie dames uit de buurt de organisatie van Piet over. Als dank voor zijn inzet heeft hij van ons een welverdiende bos bloemen ontvangen!

Wat doe je precies?
We ruimen het veldje aan de Rietsemalaan op en snoeien alle struiken en bomen. Ik coördineer die dag de werkzaamheden die moeten plaatsvinden. We zorgen ervoor dat het veldje er aan het eind van de dag weer netjes uitziet. Op deze manier houden we samen het groen bij in onze eigen buurt. We nemen ook gezellig een pauze zodat we tijd hebben om elkaar wat beter te leren kennen. Mijn vrouw en nog enkele andere mensen uit de buurt zorgen voor de koffie, thee en iets lekkers.

Waarom ben je het gaan doen?
We merkten dat de gemeente er vaak niet aan toe kwam om het veldje bij te houden. We hoorden van de mogelijkheid om dit zelf als buurt te organiseren. Ik heb altijd aan de Middelbare Land- en Tuinbouwschool gewerkt, ik gaf les in bloementeelt en plantkunde. Ik werk graag buiten in de tuin en de natuur spreekt mij erg aan. Tijdens de lessen aanleg en onderhoud gingen we altijd aan het werk bij tuinders in de buurt. Daarnaast heb ik veel tuinen aangelegd en onderhouden.

Een voordeel van het zelf (mee)beheren van het openbaar groen is dat je meer eigenaar wordt van je buurt. We nemen samen met buren de verantwoordelijkheid voor het groen in de openbare ruimte. Vuil trekt vuil aan, en een wijk met goed beheerd groen zorgt ook voor minder zwerfafval. Zo nemen we de regie voor onze eigen leefomgeving in eigen handen. We doen dit met jong en oud zodat de kinderen ook leren dat ze zorgvuldig met de natuur om moeten gaan. Op deze manier zorg je ervoor dat de buurtbewoners elkaar echt beter leren kennen.

Hoe organiseer je het?
Ongeveer een maand voor de geplande datum ga ik langs de verschillende buurtbewoners met een brief. In deze brief vraag ik hen om zich aan te melden voor de opruim/snoeidag. De bereidheid om mee te helpen is meestal groot. Vanuit de gemeente hebben we subsidie ontvangen waarmee we goed gereedschap hebben kunnen aanschaffen om deze klus te klaren. Op de dag zelf, altijd een zaterdag, beginnen we op tijd met de werkzaamheden. Tijdens het snoeien verzamelen we al het snoeiafval op een grote hoop aan de Rietsemalaan. Op maandag wordt het afval door de gemeente opgehaald.

Zonder wie had je dit niet kunnen doen?
Ik had het niet kunnen doen zonder alle hulp die ik krijg van de buurtbewoners. Frank Snelders (1945-2020) heeft mij wel altijd net een beetje extra geholpen. Hij is helaas zo’n 1,5 jaar geleden overleden. Frank hielp iedereen, het is een groot verlies voor de buurt. Ter nagedachtenis aan Frank hebben we op de bank bij de Jeu de boules baan een bordje geplaatst waarop staat geschreven wat Frank voor de buurt heeft betekend.

Als je een dag burgemeester van Breda zou zijn, wat zou je dan doen?
Ik zou minstens 10.000 betaalbare woningen in de gemeente Breda willen plaatsen, zodat ook de jeugd een mooi plekje krijgt om te wonen. Ik hoop dat ze dan samen net zo’n fijne buurt kunnen creëren als de buurt waar wij wonen. Een buurt waar iedereen met elkaar zorgt voor hun buurtgenoten en samen zorgt voor een fijne leefomgeving.