12 februari 2021

Een bloemetje voor… Lucienda Dap

Deze maand verrassen we Lucienda met een bloemetje. Zij is als oprichtster van Het Activeringshuis dagelijks bezig met het activeren van talenten in mensen. Sommigen hebben door verschillende redenen een wat langere afstand tot de arbeidsmarkt en Lucienda helpt hen met doelen te bereiken en zichzelf zo ook weer gelukkiger te gaan voelen!

Dat is een prachtige missie die je hebt Lucienda. Wat doen jullie bij Het Activeringshuis om die missie te bereiken?
We begeleiden de mensen ongeveer een half jaar en zijn hard op weg om samen te bouwen aan een community. In dat half jaar gaan we op zoek naar de kwaliteiten van iemand. Waar ben je goed in? Wat vind je leuk om te doen? Wie ben jezelf? Door te focussen op de kwaliteiten van iemand, krijg je vanzelf een positieve flow te pakken van waaruit je kunt gaan werken. Door het geven van vertrouwen activeren we de intrinsieke motivatie die in de mensen zitten.
De eerste drie weken hebben we de opstart van het traject en gaan we kijken wat we gaan doen en welke begeleider daar het beste bij past. Dat is ook afhankelijk van de doelstelling die geformuleerd wordt. Er zijn 3 verschillende doelen waar we voor kunnen gaan binnen het programma, namelijk een arbeidsplaats, opleidingsplek of een eigen onderneming starten.

Waarom doe je het op deze manier?
Voorheen was ik tien jaar werkzaam in het sociaal domein. Eerst bij de gemeente als klantmanager voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Daar besloot ik 6 jaar geleden om voor mezelf te beginnen en drie jaar geleden heb ik Het Activeringshuis opgericht, om zodoende meer maatwerk te kunnen leveren.

Daarbij geloof ik dat iedereen een talent heeft en dat ook wil inzetten! Soms hebben mensen daar een steuntje in de rug bij nodig, maar iedereen kan iets. Daar geloof ik heel sterk in. Vanuit het werk dat ik deed, sprak ik ook veel mensen in de bijstand. Zij gaven aan dat er veel behoefte was aan om mensen dat steuntje in de rug te geven. Een persoonlijke benadering, het maatwerk past daarin perfect bij mijn visie.

Waarom ben je het gaan doen?
Vanuit de grote organisaties waar ik eerst werkte was het lastig om maatwerk te leveren. Omdat je bij het gemeentehuis al snel in de spreekhokjes terecht komt, is de afstand tot elkaar een stuk groter en kom je lastiger tot elkaar.
Bij ons kom je binnen en wordt je ontvangen met koffie, thee en een koekje erbij. Mensen hebben bij ons niet het idee dat ze er naartoe moeten, maar dat ze er komen vanuit gelijkwaardigheid.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Nog meer Samenwerkingen zoeken met bedrijven, Ketenpartners , werkgevers en gemeenten. Mijn doel is in 2021 om mij meer te richten op de Arbeidsmarkt zelf zodat we leerwerktrajecten kunnen bieden en doorstroomplekken voor onze deelnemers. Ook lijkt het me geweldig om connecties te leggen met werkgevers zodat de deelnemers zonder cv een kans krijgen om op gesprek te mogen, zonder vooroordeel. Dus letterlijk bouwen aan samenwerkingen met externe partners.

Als je het een dag voor het zeggen zou hebben in Breda. Wat zou je dan regelen zodat het werk voor jou een stuk aangenamer wordt?
Een open inloop maken, een vaste plek waar mensen binnen kunnen lopen met allerlei soorten vragen. Voor jongeren heb je nu geen plek waar ze naartoe kunnen om de goede richting in gewezen te worden. Het zou in mijn ogen dan ook echt een laagdrempelige locatie moeten zijn die als soort richtingwijzer fungeert voor mensen die dreigen de sociale connectie te verliezen.

Er zijn gave panden in Breda, bijvoorbeeld een stadsgalerij waar je een perfecte inloop zou kunnen maken. Laagdrempelig en bewust buiten het gemeentehuis, om zo in samenwerking met de regisseur van de gemeente mensen uit te nodigen makkelijker binnen te lopen.