Door Suzan Cornelissen op 28 maart 2022

Duurzame evenementen

Nu de coronabeperkingen tot het verleden behoren en evenementenvergunningen weer aangevraagd worden, stelden Suzan en een D66-collega het college vragen over de uitvoering van de motie die het college opdroeg de voorwaarden aan die vergunningen m.b.t. duurzaamheid aan te scherpen.

Wat zijn we blij dat de winterslaap voorbij is. We staan aan de vooravond van een bomvolle festivalzomer. Al weer twee jaar geleden stelden we het nieuwste evenementenbeleid vast en daarbij ook de motie ‘duurzame evenementen’. De afgelopen jaren was het plastic glas niet half vol of half leeg, het was gewoon leeg. Dat gaf echter ook de tijd om werk te maken van de uitvoering van de motie en tot uitvoeringsplannen te komen samen met de sector voor een nieuwe frisse start. In Tilburg is dat bijvoorbeeld terug te zien.

Waar de ene crisis net zo’n beetje voorbij is, heeft de andere zich ook al aangediend, maar ook de klimaatcrisis is al lang niet meer iets sluimerends in de verte en ook die vraagt om actie. De hoeveelheid restafval stijgt helaas, de kosten daarvan nemen toe en de plastic restanten verstoren het milieu. De plastic soep, wat helaas ook restafval is, is zelden zo treffend als bij evenementen en dat brengt de PvdA Breda en D66 Breda bij de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat we zo snel mogelijk het (single-use) plastic bij evenementen moeten terug dringen en daarmee het restafval beperken om de verschillende redenen?
  2. Hoe kijkt u naar het Tilburgse initiatief, waar een kringloopsysteem voor bekers vanaf 1 mei verplicht wordt bij omheinde evenementen van meer dan 2000 bezoekers?
  3. Hoe staat het met de verschillende uitwerkingen waar in de motie toe opgeroepen wordt, te weten:
  4. Het opnemen van een onderdeel duurzaamheid in de gebruikersovereenkomst en/of aanvraagprocedure?
    – Uitvoeringsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid?
    – De volledige reductie van single-use plastic o.l.v. een kopgroep?
  5. Wanneer zijn we in Breda bij evenementen van het single-use plastic af en hoe gaat u dat voor elkaar krijgen?

Op 18 april zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen