Door Arjen van Drunen op 3 juni 2019

Doet Breda aan wifi-tracking?

Afgelopen vrijdag, 31 mei jl., stond in de Volkskrant het bericht dat, naast verschillende commerciële bedrijven, ook zestig gemeenten gebruik maken van ‘wifi-tracking’. Bij wifi-tracking maakt een derde partij gebruik van de wifigegevens van een smartphone om op deze manier te weten waar burgers zijn. De Volkskrant bericht dat tenminste 60 gemeenten gebruik maken van wifi-tracking om op deze manier grote mensenstromen te monitoren.

De Autoriteit Persoonsgegevens is zeer kritisch over wifi-tracking en geeft aan dat wifitracking op geen enkele manier rechtsgeldig is. Ook de PvdA Breda maakt zich zorgen over deze manier van het volgen van bezoekers en inwoners van Breda. Onze privacy moeten we immer beschermen.

Daarom stelde fractievoorzitter Arjen van Drunen namens de PvdA Breda de volgende vragen aan het College:
1. Maakt het College gebruik van de omstreden methode van wifi-tracking? En zo ja, waarom?
2. Is het College op de hoogte van de bezwaren op de methode van wifi-tracking? En zo ja, hoe kijkt u naar die bezwaren?
3. Is het College, net zoals de PvdA, van mening dat wifi-tracking onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
4. Indien u gebruik maakt van wifi-tracking bent u dan bereid daarmee te stoppen? Zo niet, waarom niet?

Op 1 juli zijn de antwoorden van het College toegevoegd.

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Ik ben Arjen van Drunen, fractievoorzitter van deze mooie club! Daarnaast werk ik als senior bestuursadviseur/woordvoerder bij de gemeente Helmond en ben ik vrijwilliger bij wielerclub Team MunneMoat. Eerder was ik o.a. ben ik presentator van zondagmiddagcafé Spraakvermaak,burgercommissielid van de PvdA Drimmelen en secretaris van de PvdA Brabant. En sinds 21 maart 2018 gemeenteraadslid namens de PvdA

Meer over Arjen van Drunen