Door Suzan Cornelissen op 5 september 2019

Doe die deur eens dicht!

Drie hitte golven telde deze zomer tot nu toe. Ook vorige week was het enkele dagen boven de 30 graden. Maar in de winkels in de Bredase winkelstraten was het goed toeven, zo ook als je kort langs de winkels op liep, de meeste winkeliers houden hun deuren namelijk wagenwijd geopend. De koude lucht wordt zo de hitte in geblazen. Hetzelfde tafereel speelt zich ‘s winters af als er warme lucht de winkelstraat wordt ingeblazen.

Als winkeliers hun deur dichtdoen of kiezen voor schuifdeuren, kunnen ze zo’n 40% besparen op energieverbruik. Winst voor portemonnee én klimaat, want onderzoekers uit Cambridge berekenden dat een dichte winkeldeur een jaarlijkse besparing tot 10 ton CO2 kan opleveren.

Open winkeldeuren passen niet bij een gemeente die ernaar streeft om in 2044 klimaat (Co2) neutraal te zijn. Daarom stelde PvdA Breda woordvoerder Duurzaamheid Suzan Cornelissen de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat het laten openstaan van winkeldeuren een gigantische verspilling van energie is?
  2. Is het college het met ons eens dat openstaande winkeldeuren daarom niet passen in een stad met ambitieuze klimaat- en energiedoelen?
  3. Welke maatregelen neemt het college al om ondernemers in Breda over te halen hun deuren dicht te houden?
  4. Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) (voorheen Agentschap NL) heeft een factsheet Energie ontwikkeld voor winkeliers: Energie Besparen? – Kijk eens naar uw entree! Door sommige gemeenten is deze factsheet verspreid onder de winkeliers. Hoe staat het college er tegenover een soortgelijke factsheet te verspreiden onder winkeliers in Breda?
  5. Gemeenten kunnen zelf regels invoeren om winkeliers uiteindelijk te verplichten de deuren te sluiten. Deze regels die gelden voor het al dan niet geopend mogen houden van winkeldeuren, zijn opgenomen in de Woningwet (inclusief het Bouwbesluit 2012) en de Wet milieubeheer (inclusief het Activiteitenbesluit). Is het college bekend met deze regels? En zo ja/nee, is het college bereid om deze regels in te voeren, mochten stimuleringsmaatregelen nauwelijks effect hebben.

Op 7 oktober zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen