Door Younes Nahnahi op 18 december 2020

Deelscooters tijdens de jaarwisseling

In de maand december werden veel deelscooters in de brand gestoken. Burgerraadslid Younes Nahnahi stelde het college daar vragen over.
Breda wacht een mogelijk onrustige jaarwisseling. Om de onrust in sommige wijken te temperen, heeft het college verschillende maatregelen genomen. Preventieve maatregelen om jongeren perspectief te bieden en maatregelen om de politie mogelijkheden te geven tot handhaven. Hoewel de PvdA nog steeds haar hart vast houdt over de jaarwisselingen, waarderen en prijzen we de inzet van het college om er alles aan te doen om te zorgen voor een rustige jaarwisseling.

Afgelopen weekend zagen we dat een leenscooter afgebrand was in Breda. Omroep Brabant spreekt van vandalisme. Een ernstig gegeven dat kan leiden tot een algeheel gevoel van onveiligheid in Breda. Vanzelfsprekend is het onacceptabel dat er mensen zijn die zo omgaan met bezit dat niet het hunnen is. Wij zij bang dat het niet de laatste scooter is die afgebrand gaat worden, al helemaal niet met een mogelijke onrustige jaarwisseling. Daarom heeft de PvdA enkel vragen:

  1. Ziet u dezelfde gevaren als de PvdA, met betrekking tot het in brand steken van leenscooters tijdens de jaarwisseling? Zo nee, waarom niet?
  2. Treft u extra maatregelen als het gaat om het in brand steken van leenscooters tijdens de jaarwisseling? Zo nee, waarom niet?
  3. Weet u of de leenscooterbedrijven van plan zijn om extra maatregelen te nemen ter bescherming van de leenscooters tijdens de jaarwisseling? Zo ja, weet u of de bedrijven voornemens zijn om de leenscooters tijdens de jaarwisseling van straat te halen?
  4. Bent u bereid om met de leenscooterbedrijven in gesprek te gaan om er voor te zorgen dat de leenscooters tijdelijk van straat gehaald worden tijdens de jaarwisseling? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u, gelet op het feit dat er vragen gesteld worden over oud en nieuw, bereid om deze vragen zo snel mogelijk en tenminste voor de kerst te beantwoorden?

Het antwoord van het college volgde op 23 december.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi