Breda gastvrijer door deurbeleid horeca zonder discriminatie

Door Rob Sips op 31 december 2017

Breda heeft de beste binnenstad van Nederland. Deze titel won Breda vanwege de veelzijdigheid, de goede bereikbaarheid en de beleving van de stad. Bij de beleving van onze stad hoort wat de PvdA betreft ook een gastvrij deurbeleid van de Bredase horeca. Een deurbeleid zonder discriminatie. In het vervolg van de eerdere raadsvragen stelde de PvdA fractie hierover deze week raadsvragen aan het college. Op 24 januari zijn de antwoorden van het college ontvangen: de jaarlijks monitoring hoe gastvrij de horeca is komt er!

Eind 2016 was Breda negatief in het nieuws vanwege het deurbeleid. In een test van het programma ‘Undercover in Nederland’ van Alberto Stegeman scoorde Breda het slechtst. De PvdA is benieuwd naar de situatie een jaar later.

In september van 2017 liet het college aan de raad weten dat RADAR – het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie – bezig is met een onderzoek naar het deurbeleid in de horeca. De PvdA vindt het goed dat er een onderzoek wordt uitgevoerd. Het college gaf aan dat RADAR daarvoor meer tijd nodig had dan op voorhand was verwacht. Daarbij zouden ook gesprekken met jongeren plaatsvinden. De onderzoeksresultaten van RADAR zouden in het najaar worden gepresenteerd. Onze fractie is erg benieuwd naar de resultaten en hopen deze dan ook op korte termijn te ontvangen.

De PvdA is van mening dat met het afronden van het onderzoek we er nog niet zijn. We vinden het nodig om jaarlijks te monitoren hoe gastvrij onze horeca is. Dat hoort wat de PvdA betreft bij de beste binnenstad en bij een gastvrij Breda. Daarnaast wil de PvdA dat kroegen, die hun deurbeleid keurig op orde hebben positief in het zonnetje worden gezet. Bijvoorbeeld door hen een keurmerk te geven.

In het vervolg van de eerdere raadsvragen (van ons en andere raadsfracties) en vanuit ons streven voor een gastvrij Breda zonder discriminatie en daarmee ook zonder discriminatie in de Bredaase horeca hebben wij de volgende vragen aan het college:

  • Bent u met ons van mening dat bij de titel ‘beste binnenstad van Nederland’ en predicaat ‘Gastvrij Breda’ ook een deurbeleid van de horeca hoort die vrij is van discriminatie?
  • Welke concrete stappen zijn gezet om het beeld wat vorig jaar is ontstaan te verbeteren?
  • Kunt u aangeven hoe het op dit moment (een jaar na de reportage van Undercover in Nederland) is gesteld met discriminatie bij de beoordeling aan de deur in de horeca?
  • Kunt u aangeven wanneer de resultaten van het onderzoek van RADAR inclusief de aanbevelingen worden gepresenteerd? Kunt u aangeven waaruit de aanbevelingen zullen bestaan en op welke termijn deze kunnen worden  opgevolgd?
  • Deelt u met ons de mening dat er niet eenmalig onderzoek moet plaatvinden maar dat er periodiek, bijvoorbeeld elk jaar, het deurbeleid in de horeca moet worden beoordeeld? Wat is daar voor nodig?
  • Wat vindt u van het inzetten van mystery guests – vergelijkbaar met de mystery guests die worden ingezet voor de controle op de alcoholleeftijd – die controleren of portiers discrimineren?
  • Welke mogelijkheden ziet u om de kroegen te stimuleren om niet te discrimineren aan de deur? Wat vindt u van het invoeren van een keurmerk?
Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips