Boeiende debatavond over huurbeleid

15 januari 2017

Op dinsdag 13 januari gingen PvdA-Kamerlid Jacques Monasch en Anita Engbers voorzitter van de landelijke PvdA-werkgroep Huurders in debat met Bredase PvdA-leden over het huurbeleid. De discussiegroep van de PvdA Breda verbindt actuele onderwerpen met de discussie over de waarden van de partij.

Grondrecht Wonen
Sinds de jaren 90 zit er aardig de klad in de zorg voor voldoende betaalbare huurhuizen. De PvdA heeft daar zorgen over. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het (bij)sturen van de corporaties. Op initiatief van de PvdA-Tweede Kamerfractie krijgen huurders directe invloed in de woningbouwcorporaties. Die invloed is niet vrijblijvend, want de huurders kunnen in beroep gaan als er niet goed naar hen wordt geluisterd. We zijn ons ervan bewust, dat langs deze weg pas na enige tijd resultaten te zien zullen zijn. Het is wèl de weg om te werken aan het grondrecht op goed wonen voor iedereen.

Eerlijk delen op de woningmarkt
Nieuwkomers op de woningmarkt hebben het moeilijk. Goedkope huurhuizen zijn moeilijk te krijgen, omdat er de laatste tijd te weinig gebouwd is. Huurhuizen die leeg komen, krijgen vaak een hogere huur. Nieuwkomers hebben daardoor een andere positie dan mensen die al langer huren. Het is niet makkelijk om het ‘eerlijk delen’ tussen deze twee groepen vorm te geven.

(Oude) rechten en innovatie
De werkgroep huurders komt op voor de belangen van huurders als de rechten van huurders in het geding zijn. Soms zijn die rechten een belemmering voor experimenten die nieuwkomers een grotere kans op een betaalbaar huurhuis geven. De Tweede Kamerfractie balanceert tussen het bewaken van de rechten van de huurders en vernieuwingen die zorgen voor eerlijk delen voor alle mensen die in een huurhuis willen wonen.

Waardendiscussie en actualiteit
Een boeiende avond vol dilemma’s die naadloos aansluiten bij de waarden van de PvdA. De deelnemers willen de waardendiscussie graag voortzetten op de manier waarop het op deze avond was ingestoken: aansluitend bij de actualiteit en samen zoeken naar versterking van de PvdA-inzet op het onderwerp. Kortom, wordt vervolgd.