2 juni 2020

BOA’s regionaal werkzaam

BOA’s staan de laatste tijd in het middelpunt van de belangstelling. Naar aanleiding van de werkwijze van de veiligheidsregio Utrecht stelde fractievoorzitter Arjen van Drunen het college de volgende vragen:

Onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) handhaven op de maatregelen om het coronavirus in te dammen. De boa’s zijn elke dag aan het werk om de noodverordening te handhaven in samenwerking met de politie. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Juist in deze coronacrisis komt er heel veel op hen af en horen wij dat de werkdruk hoog is.

Omstandigheden vragen om wisselende inzet van boa’s. Bij mooi weer trekken meer mensen richting natuurgebieden en buitenstranden. Andere dagen zorgen voor drukte in de winkelstraten van onze binnenstad.

Binnen de veiligheidsregio Utrecht kunnen de gemeenten binnen die regio gebruikmaken van elkaars boa’s als de situatie daarom vraagt. In die Veiligheidsregio hebben de burgemeesters van alle 26 gemeenten een samenwerkingsovereenkomst getekend om dat te regelen. De veiligheidsregio Utrecht overlegt daarnaast met andere (overheids)organisaties of zij kunnen aansluiten bij de samenwerkingsovereenkomst.

De PvdA vindt dit een interessante ontwikkeling en vraagt zich of een dergelijke samenwerkingsovereenkomst voor de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (MWB) ook tot de mogelijkheden behoort. Zeker nu – in de coronacrisis – onze handhavers nog meer verantwoordelijkheden hebben. Daarom stelt de PvdA de volgende vragen:

  1. Kent u het bericht van de veiligheidsregio Utrecht waarin de regio de samenwerkingsovereenkomst aankondigt?
  2. Bent u het met de PvdA eens dat het delen van handhavingscapaciteit zeker in deze coronacrisis zinvol is? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met de PvdA eens dat het delen van handhavingscapaciteit ook door het jaar heen kan bijdragen aan goed toezicht en handhaving?
  4. Bent u het met de PvdA eens dat het delen van handhavingscapaciteit voor de veiligheidsregio MWB zinvol is? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?