Door Younes Nahnahi op 14 december 2020

Bied gediplomeerde MBO-ers perspectief

Burgerraadslid Younes Nahnahi stelde het college vragen over het gebrek aan perspectief van MBO1-leerlingen na hun diplomering in december.

De coronacrisis trekt een zware wissel op het onderwijs in het algemeen en op MBO in het bijzonder. MBO studenten hebben moeite om stageplaatsen te vinden en hun beroepsopleiding tijdig af te ronden. Studievertraging voor bepaalde groepen studenten zoals in de toerisme, horeca, kunsten, techniek en zorgsector lijkt onontkoombaar.

De minister van onderwijs, Ingrid van Engelshoven gaf in haar brief aan de Tweede Kamer vorige week aan dat ze niet wil tornen aan eindniveaus van de opleidingen, maar noemt wel de manier waarop studenten daar terecht moeten komen een aandachtspunt. MBO-instellingen krijgen de ruimte om stages te vervangen door praktijkopdrachten en keuzedelen maar dat geldt lang niet voor alle beroepsopleidingen.

Ook hebben de scholen in onze regio verlenging aangeboden aan MBO-1 studenten om te diplomeren onder corona-eisen. Deze diplomering vindt in december plaats maar de mogelijkheden om naar een vervolgopleiding door te stromen zijn beperkt. Als gevolg hiervan vallen veel studenten tussen wal en schip en komen ze daardoor maandenlang thuis te zitten zonder startkwalificatie. Een situatie die de Bredase PvdA als zorgelijk bestempelt.

Hoewel de VSV cijfers van 2019-2020 enigszins geruststellend zijn, maakt PvdA Breda zich toch zorgen om deze kwetsbare groep studenten omdat we denken dat de grote klap nog moet komen. De prijs die deze doelgroep moet betalen is nu niet helemaal te overzien daarom vraagt PvdA Breda alle betrokken partijen baanbrekende plannen te blijven bedenken om deze jongeren/studenten meer perspectief te bieden.

Van de 210 miljoen die het kabinet vorige week beschikbaar stelde voor extra handen in coronatijd, gaan 52 miljoen naar het MBO. Wij zijn benieuwd hoe het college dit bericht heeft ontvangen en willen ook graag weten wat uw plannen zijn ten opzichte van bovenstaande. Wij hebben daarom de volgende vragen aan u:

  1. Heeft u kennis genomen van de financiële steun die gericht is aan het mbo, zo ja wat is uw eerste reactie daarop? Ziet u mogelijkheid om samen met Curio hierover in gesprek te gaan om te kijken hoe die financiële steun benut gaat worden om die flexibele instroom te bevorderen?
  2. Bent u de hoogte van de vertraging die de MBO-1 studenten riskeren als ze niet tussentijds kunnen instromen nadat ze in december gediplomeerd hebben? Zo ja, kunt u samen met Curio in overleg om te voorkomen dat deze groep gedupeerd wordt?
  3. Op welke wijze gaat gemeente Breda en andere regio gemeenten in West Brabant optrekken om dit probleem te tackelen?
  4. Kunt u een platform bieden aan deze jongeren om ze bij te betrekken en een gesprekspartner te maken?
  5. Enkel weken geleden zou actie ondernomen worden door de gemeente om het tekort aan stageplaatsen samen met Curio aan te pakken. Kunt u een actueel beeld schetsen van de huidige situatie?

Op 1 februari zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi