Door Henk van der Velde op 16 februari 2018

Betere hulp bij problematische schuld

In november 2017 bleek uit antwoorden van het college van B&W op vragen over schuldhulpverlening, dat de kosten van de Bijzondere Bijstand enorm stijgen door oa bewindvoering.  Bij beschermingsbewind wordt geen aanspraak gemaakt op het lerend vermogen van de dient: de bewindvoerder neemt immers alles over. Door bijvoorbeeld budgetbeheer in te zetten, leert de dient met eigen inzet om de schulden te verminderen of in de toekomst te voorkomen.

De wetgeving schrijft een periode van 5 jaar beschermingsbewind voor, zodat een rechter hiervan niet kan afwijken; alleen op verzoek van de client zelf, of van de bewindvoerder kan deze periode via de rechter worden bekort.  Voordat de onder bewindstelling wordt toegewezen, vindt er geen contact met de Gemeente/ Kredietbank plaats om te bekijken of dit middel wel noodzakelijk is.

Vorige week werden wij dan ook aangenaam verrast door een artikel in BN/deStem, waarin we lazen dat Tilburg een proef gaat starten met de rechtbank Zeeland-West-Brabant, om mensen met problematische schulden minder snel onder bewind te stellen en betere alternatieven te gaat bieden. Alvorens een eventueel beschermingsbewind toe te kennen, zal de rechter met de gemeente contact opnemen om te bekijken of dit wel nodig is.

Omdat we dit een goed idee vinden, stelden we samen met GroenLinks, SP en fractie Elbertse/Groeneweg de volgende vragen aan het college:
1. Bent u het met ons eens dat de middelen die nu naar bewindvoering gaan in diverse gevallen beter besteed zouden kunnen worden aan bijvoorbeeld budgetbeheer?
2. Bent u bereid om samen met de Rechtbank, te bezien wat de mogelijkheden in Breda hiervoor zijn, en bijvoorbeeld aan te sluiten bij de proef in Tilburg?

Lees hier de antwoorden van het college (ontvangen op 15 maart 2018).