Door Suzan Cornelissen op 25 februari 2022

Bestrijd energiearmoede met een isolatiestrategie 2.0!

De prijzen van energie gaan door het dak. De oorlog die Rusland is gestart, zal dat verergeren. De noodzaak om energie te besparen is groter dan ooit tevoren. Veel mensen hebben een te hoge energierekening doordat hun huis slecht geïsoleerd is. Dat was al zo vóórdat de gasprijzen stegen en de stadsverwarming veel duurder werd. Eerder al stelde de PvdA-fractie het college vragen over dit onderwerp.

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen meegenomen wordt in de energietransitie (= de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen). Iedereen moet kunnen profiteren van duurzaamheid. We moeten voorkomen dat de energietransitie leidt tot energiearmoede die de tweedeling in onze maatschappij vergroot. Signalen dat mensen hun verwarming niet aan zetten vanwege de angst voor de hoge kosten, zijn er al.

Daarom diende de PvdA-fractie tijdens de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode een motie in die het college opdraagt aan de slag te gaan met de isolatiestrategie 2.0. Omdat de gemeenteraad voor deze motie stemde zal het college samen met de woningbouwcorporaties, verhuurders en woningeigenaren acties, afspraken en kosten in beeld gaan brengen om ten minste 10.000 extra woningen voor 2030 beter te isoleren. Deze woningen moeten minimaal het energielabel B krijgen. Het college moet de acties, afspraken en kosten uiterlijk het derde kwartaal van 2022 aan de gemeenteraad presenteren en verwerken in de klimaatbegroting van 2023.

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen