Door Joris Hoogbergen op 16 november 2020

Benut dakruimte bedrijven voor zonneparken

Samen met collega’s van VVD en D66 stelde Joris Hoogbergen vragen over zonneparken op de daken van bedrijfspanden.

De gemeente Breda zit net zoals Nederland en de wereld midden in de energietransitie. De komende jaren moeten we nog flink energie besparen en duurzame energie opwekken. Een belangrijke pijler van deze transitie is de opwekking van zonne-energie door middel van zonnepanelen. Ook in Breda is zonne-energie van groot belang, zo is op 10 oktober het manifest De Kracht van Zon ondertekend waarbij diverse energiecoöperaties, de gemeente Breda en woningbouwverenigingen het belang van opwekking door zonne-energie, benadrukken.

Om het benodigde aandeel zonne-energie te halen is veel ruimte nodig. Veel inwoners hebben al zonnepanelen op hun dak gelegd of zijn het van plan. Maar met alleen zonnepanelen op daken van huizen gaan we er niet komen. Grote locaties in de buitenruimte die niet of tijdelijk niet te gebruiken zijn voor andere doeleinden kunnen geschikte locaties vormen voor grootschalige zonneprojecten, zoals de
Bavelse Berg, geluidswal langs snelwegen en Zonnewijde.

Maar er zijn meerdere claims op de schaarse buitenruimte die ook met elkaar kunnen concurreren, zoals het opwekken van zonneenergie, ruimte voor natuur, water, infrastructuur, woningen en werklocaties. Breda kent vele bedrijventerreinen en heeft ook nog veel bedrijventerreinen te herstructureren en werklocaties te realiseren, zoals Bavel Zuid. Een uitgelezen kans om ervoor te zorgen dat daken van bedrijfshallen geschikt worden gemaakt voor zonnepanelen. Volgens D66, PvdA en VVD kan het niet zo zijn dat we anno 2020 nog grote bedrijfshallen bouwen als daar geen zonnepanelen op kunnen komen te liggen. Gemeente Waalwijk heeft in 2018 bij het nieuwe bedrijventerrein al laten zien dat het kan door zon op dak te verplichten op nieuw te ontwikkelen bedrijfslocaties voor het bedrijf zelf of ten gunste van lokale afnemers. Wij vragen ons af wat Breda al doet en wil doen om een stevigere bijdrage te leveren aan het opwekken duurzame energie.
Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Kan het college inzicht geven in wat er de laatste jaren is gebeurd om bedrijventerreinen een bijdrage te laten leveren aan de energietransitie?
  2. Welke mogelijkheden ziet het college om op nog nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen zon op dak verplicht te stellen voor het bedrijf zelf of ten gunste van andere lokale afnemers?

In de regio West-Brabant zijn er afspraken gemaakt over het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen, waarbij economische ambities verbonden worden met maatschappelijke ambities van o.a. de energietransitie, klimaatadaptatie en arbeidsmarkt. In het verleden heeft Breda bijvoorbeeld bedrijven ondersteund bij het aanvragen van SDE+ subsidie voor het realiseren van zon op dak bij bedrijven. Dat was een mooi succes. Dit najaar openen er weer een aantal rondes voor de SDE++ subsidie voor bedrijven. Dat brengt ons bij de volgende vragen:

  1. Welke mogelijkheden ziet het college om op bestaande bedrijventerreinen zon op dak te stimuleren? En welke barrières komt het college hierbij tegen en hoe lost zij deze op?
  2. Is het college van plan om bedrijven actief op te roepen en ondersteunen bij het aanvragen van SDE++ subsidie dit najaar? Zo nee, waarom niet?
  3. Welke andere manieren ziet het college om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken?

Op 14 december zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Joris Hoogbergen

Joris Hoogbergen

Joris is 34 jaar oud en woont samen met zijn vriendin en twee dochters in Westerpark. Hij werkt bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als burgerraadslid zorgde hij ervoor dat er aandacht kwam voor jongeren in coronatijd en een verbod op lachgas binnen de gemeente. Hij was van 2016-2019 voorzitter van de afdeling

Meer over Joris Hoogbergen