Door Younes Nahnahi op 18 februari 2019

ATEA: “Wat ons bezighoudt zijn de mensen!”

Tijdens de oordeelsvorming over de veranderingen bij ATEA voerde Younes Nahnahi het woord. Dit is een verkorte versie van zijn bijdrage:

“Het mag duidelijk zijn dat dit onderwerp onze volle aandacht verdient, simpelweg omdat het gaat om een zeer kwetsbare groep die, voor zijn gevoel, voor een enorme verandering staat. Deze groep ervaart al maanden misschien wel jaren een gevoel van onzekerheid en onduidelijkheid omdat men de gevolgen van zo’n transitie niet kan voorzien. Uiterste zorgvuldigheid in dit proces is daarom noodzakelijk!!!

Wij van de Partij van Arbeid hechten veel waarden aan bestaanszekerheid, willen dat iedereen mee blijft doen en stellen daarom de mensen centraal, volgens de principes van “In Breda doet iedereen mee” en “In Breda staat niemand aan zijlijn”.

Wij zijn niet geïnteresseerd in de bakstenen! Wat met het gebouw Riethil 11 gaat gebeuren is voor ons minder relevant. Wat ons bezighoudt zijn de mensen. Wij benadrukken daarom de volgende zaken:

  •  Iedereen moet de persoonlijke aandacht krijgen die hij/zij verdient;
  •  Transparantie staat voorop;
  •  Tijdig en goed communiceren met de mensen via de OR’s maar ook via de werkgroepen die ingericht gaan worden. Ik heb het dan over de werkgroepen waar de PvdA in de beeldvorming om heeft gevraagd en die het college heeft omarmd;
  •  Zo min mogelijk onrust op de werkvloer;
  •  Laat de mensen voorop staan en zie de efficiencywinst door het op termijn afstoten van een pand en één managementlaag als bijvangst;
  •  Een (zijde)zachte landing creëren voor deze kwetsbare groep.

Wij zijn blij met de toezeggingen die door de wethouder en de directie zijn gedaan tijdens de beeldvorming en de presentatie:

  • De SW-medewerkers, die bij verschillende bedrijfsonderdelen binnen de gemeente worden geplaatst, krijgen dezelfde status als hun gemeentelijke collega’s.
  • IBA (Interne Beschutte Afdeling) blijft bestaan voor mensen die niet extern kunnen werken.

Daarnaast willen wij het college vragen om de raad periodiek op de hoogte te houden van de vorderingen op dit dossier en de vinger aan de pols te houden, zodat niemand tussen wal en schip valt.

In Breda gaan we de medewerkers in de WSW naar ons toe te halen en plekken bieden binnen de dienstverlening van de gemeente Breda. Dat past bij een inclusieve stad als de onze en daar zijn we als PvdA dan ook trots op. Desalniettemin hebben wij ook oog voor de kwetsbare doelgroep, wat inhoudt dat verandering tijd vergt. Als raad en college moeten wij iedereen die betrokken is bij deze verandering de tijd gunnen die nodig is om die verandering vorm te geven. In het Breda van de PvdA moet iedereen mee kunnen doen. Dat was zo en dat blijft zo!”

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi