Door Suzan Cornelissen op 19 september 2022

Actie stijging energiekosten

Energierekeningen zijn met ongekende hoogtes gestegen. Dit houdt in dat veel huishoudens het hoofd niet meer boven het water kunnen houden. In de praktijk betekent dit dat zij afgesloten dreigen te worden van gas en licht. Van de netbeheerders kwam een noodkreet dat zij een miljoen huishoudens zouden moeten afsluiten omdat zij hun energierekening niet kunnen betalen. Wie nu een nieuw contract aangaat, is op jaarbasis € 6500,- kwijt aan gas en elektra. Dit is € 4.000,- meer dan een jaar geleden. Dit betekent dat een op de drie huishoudens niet rond kan komen.

PvdA en GroenLinks zijn van mening dat gezinnen niet de dupe moeten worden van de ontwikkelingen in de gasprijzen. Gezinnen hebben recht op stabiliteit. Gas en licht vormen daar de basis voor, en juist dat dreigt in gevaar te komen. GroenLinks staat voor solidariteit in deze moeilijke tijden en wilt alles op alles zetten om deze gezinnen te steunen waar het kan. We vragen het college zich actief in te zetten als het gaat om het bereiken van de huishoudens die het niet meer redden door het gebrek van hun financiële mogelijkheden. GroenLinks en PvdA hebben daarom de volgende vragen:

  1. Heeft het college een risicoanalyse waarbij geschat kan worden hoeveel huishoudens de rekening niet meer (zullen) kunnen betalen?
  2. Heeft het college zicht op hoeveel huishoudens zijn afgesloten van gas en licht over het gehele jaar? Zo ja: kan er een uitputtend overzicht gegeven worden van de huishoudens die wel en geen schuldhulpverlening hebben aangevraagd?
  3. Zijn er gesprekken (gepland) met de energieleveranciers en woningbouwverenigingen over een coulante houding/maatschappelijke opdracht van deze organisaties in deze bijzondere periode? Welke invloed kan/wil het college uitoefenen?
  4. Schuldhulpverlening brengt positieve kanten, ook omdat mensen in de schuldhulpverlening moeilijk van gas en licht kunnen worden afgesloten. Toch is de stap richting schuldhulpverlening vaak groot. Op welke manier gaat het college ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van de positieve gevolgen van schuldhulpverlening in deze tijden? En dat deze mensen zich ook daadwerkelijk aanmelden voor schuldhulpverlening? Zijn er eventueel ook andere Bredase organisaties die iets kunnen bijdragen ten aanzien van dit vraagstuk?
  5. Ziet het college het als een mogelijkheid om voorwaardes om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening te verlagen zodat men al met minder hoge schulden in aanmerking kunnen komen? En kijkt het college naar de mogelijkheid om het recht op toekenning van de energietoeslag van 120% naar 130% van het sociale minimum te verhogen?
  6. Volgens de NOS (12 sep. 22) wil het kabinet de schulden van huishoudens overnemen die dit jaar een nieuw energiecontract hebben afgesloten. Is het college van plan om ook huishoudens met bestaande variabele energiecontracten te compenseren die door de inflatie
    in de schulden zitten?

Op 31 oktober zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen