Door Suzan Cornelissen op 30 oktober 2020

Vuurwerkoverlast

Naar aanleiding van signalen uit de stad stelde Suzan samen met Joyce van de D66-fractie het college vragen over de aanpak van vuurwerkoverlast in verschillende wijken.

Afgelopen week verschenen via verschillende buurtapps in Brabantpark, Tuinzigt, Haagse Beemden Princenhage, Overakker, Ginneken, Bavel en Ulvenhout berichten dat er overlast is door vuurwerk en vernielingen van deelscooters door jongeren. Ook in de buurt Schorsmolen is er overlast.

Het is goed om te lezen dat de politie hier alert op is en dat boa’s ingezet worden. We verwachten dat de huidige gedeeltelijke lockdown hier bij dit soort gedrag een rol speelt. Jongeren vervelen zich en hebben op dit moment geen zicht op verbetering. Ingrijpen en handhaven bij dit soort overlast is nodig, de huidige situatie is geen excuus voor dit negatieve gedrag. Aan de andere kant moeten we kijken hoe dit gedrag bij jongeren voorkomen kan worden. De Coronacrisis is nog niet over en naar alle waarschijnlijkheid zullen het komende wintermaanden nog meer maatregelen getroffen worden. We vinden dat we actief het gesprek moeten opzoeken met jongeren om het over de lockdown, verveling en overlast te hebben. Welke oplossingen zien zij? Dit helpt erger te voorkomen. Hierbij zouden we juist ook sociale media in moeten zetten.

Graag leggen we het college de volgende vragen voor:

  1. Heeft het college zicht op de groep(en)jongeren die deze overlast veroorzaken?
  2. Zijn er groepen jongeren bekend en of zichtbaar in sociale media die oproepen tot negatief gedrag?
  3. Zijn er contacten met jongeren en -organisaties over hoe aanpassen vrijetijdsinvulling met huidige maatregelen?
  4. Is er aandacht voor andere mogelijkheden om chillen nu horeca gesloten is?
  5. Welke lessen en mogelijkheden kunnen we meenemen van SummerviBes om voor jongeren ouder dan 12 jaar tot interessante WinterviBes te komen?

Dit alles om de overlast te beperken en de veiligheid in de leefomgeving voor onze inwoners ook in deze uitdagende tijd met beperkingen zo goed mogelijk te bewaken.

De grote rol die vuurwerk heeft in de overlast baart ons grote zorgen richting de jaarwisseling. Daarom willen wij graag de volgende aanvullende vragen stellen:
7. Verwacht het college extra vuurwerk overlast richting en tijdens de jaarwisseling i.v.m. de corona maatregelen (bijv. horecasluiting)?
8. Hoe gaat het college specifiek inzetten op het voorkomen van overlast met vuurwerk door verveling?
9. Wanneer komt het college met de APV wijziging over de vuurwerkzones en haar strategie voor de jaarwisseling richting de raad zodat wij hier over kunnen spreken?

Op 30 november is het antwoord van het college toegevoegd.

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen