Door Peter van der List op 26 september 2022

Gehoorschade voorkomen

Burgerraadslid Peter van der List stelde samen met een CDA-collega het college vragen over het voorkomen van gehoorschade door festivals en horeca.

Het festivalseizoen zit er zowat op. Gelukkig hebben er weer veel festiviteiten plaats kunnen vinden, na de coronacrisis. Nu alles weer als “normaal” wordt beschouwd, bereiken ons ook berichten over geluidsoverlast vanuit de gebieden waar veel uitgaansleven is en festivals plaatsvinden.

Daarom zouden wij het volgende aan het college willen vragen:

  • Hoeveel klachten, over geluidsoverlast zijn er afgelopen zomer, gemeld bij de Gemeente? En hoe verhoudt zich dat t.o.v. voor de coronacrisis?
  • Hoe zijn de ze meldingen binnengekomen en wat is hier mee gedaan?
  • Wanneer wordt er gehandhaafd op geluidsoverlast in het centrum of rond festivals?

Onlangs melden diverse deskundigen, waaronder artsen en audiologen, dat er steeds meer jongeren zich melden met gehoorschade.

  • Zijn er cijfers bekend in Breda, hoeveel jongeren (tussen de 15 en 25 jaar) inmiddels gehoorschade hebben opgelopen?

In 2020 is een motie aangenomen waarin het college werd verzocht om bepaalde organisatoren van evenementen te stimuleren om de risico’s van gehoorbeschadiging onder de aandacht te brengen. U heeft de raad in juli 2021 geïnformeerd over de uitvoering van die
motie.

  • Kunt u ons nu een update geven en aangeven of u (nog steeds) regelmatig overleg voert met de organisaties van muziekfestivals en de horeca in het algemeen, om gehoorschade bij jongeren te voorkomen?
  • Is het college voornemens, gezien de feiten, om hierin zelf ook een proactieve rol in te nemen, als het gaat om de volksgezondheid van onze inwoners?
  • In hoeverre is het mogelijk om, de te voeren geluidsniveaus binnen de horeca en festivals, vast te leggen in de vergunningen?

Op 7 november zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Peter van der List

Peter van der List

Peter van der List (59), Bredanaar in hart en nieren. Vanaf zijn 14de opgegroeid in Princenhage, nu woonachtig in de Heuvel. Hij is werkzaam als teamleider maatschappelijke ondersteuning, bij VluchtelingenWerk in Breda Peter is een gezien persoon in de Heuvel en Princenhage en in het Bredase. Peter is 8 jaar voorzitter geweest van het hardloopevenement

Meer over Peter van der List

Waar ben je naar op zoek?