Door Suzan Cornelissen op 20 juni 2022

Gevolgen zakelijke stroomstop

Samen met collega’s van VVD en GroenLinks vroeg Suzan Cornelissen het college naar de consequenties van het besluit van Tennet om aanvragen voor nieuwe (of verzwaring van) zakelijke aansluitingen op het elektriciteitsnet te stoppen.

Afgelopen week werden we opgeschrikt door het nieuws dat er een stop gaat komen op de aansluiting van nieuwe bedrijven op het Brabantse stroomnet. De verantwoordelijke netbeheerder Tennet, geeft aan dat het hoogspanningsnet in de provincie nagenoeg aan haar maximale capaciteit zit, mede door de opkomst van warmtepompen, laadpalen en de overstap van gas naar stroom door de industrie. In de reactie van wethouder Kranenborg ook in BNdeStem konden we lezen dat zij dit ook onaanvaardbaar vindt en aangeeft dat het probleem echt heel groot is. Ze vreest voor maatschappelijke en economische effecten. Onze fracties delen deze zorgen en hebben daarom de volgende vragen aan het College;

  1. Welke stappen onderneemt het College momenteel om de maatschappelijke en economische effecten te kunnen overzien?
  2. Is het College hierover in gesprek met de provincie en met de netbeheerder Tennet?
  3. Op welke termijn zullen deze gevolgen zichtbaar zijn en welke sectoren zullen het eerste worden geraakt?
  4. Breda heeft een enorme ambitie en opgave als het gaat om woningbouw, nu geeft de netbeheerder aan dat de stroomstop alleen betrekking zal hebben op bedrijven, hoe kijkt het College hiernaar?
  5. Heeft het College in beeld welke aankomende aansluitvragen in voorbereiding zijn? Welk effect heeft- het op bedrijven die zich in Breda willen vestigen of uitbreiden? En komen bijvoorbeeld de topsporthal, woningen op het Cordionterrein en de mfa in Bavel hierdoor in de vertraging?
  6. Kan het College nog steeds de plannen voor de energietransitie uitvoeren, waaronder de RES en de transitievisie warmte? Zo nee, wat gaat het college doen om alsnog op koers te raken met de doelstelling om in 2044 klimaatneutraal te zijn?
  7. In een ander artikel in BNdeStem geeft Professor David Smeulders aan dat gemeente zo snel mogelijk prioriteiten zouden moeten gaan stellen. Hij wijst daarbij bijvoorbeeld op het enorme aantal zonnepanelen en laadpalen. Beter plannen en prioriteiten stellen kan helpen. Hoe kijkt het college naar deze aanbeveling en is zij bereid met een actie/prioriteitenplan te komen?

Op 20 juli zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen