Door Peter van der List op 25 mei 2022

Haagse Plukroute deels weggemaaid.

Ons burgerraadslid Peter van der List stelde het college vragen over de tijdens voor de gemeente uitgevoerde werkzaamheden toegebrachte schade aan de Plukroute in Princenhage.
Deze week bereikte ons het bericht dat er, in het Bijlooppark in Princenhage een gedeelte van de Plukroute is weggemaaid bij werkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van de Gemeente.
Zo’n incident heeft zich al vaker voorgedaan. Ook bij andere projecten in Breda. Wellicht is dit een incident, maar wij hebben hier toch enkele vragen over, om dit in de toekomst te voorkomen. Zeker in het licht van de projecten in het kader van Groene Buurtjes.

  1. Hoe worden dit soort burgerinitiatieven beschermd tegen het wegmaaien?
  2. Is er een kaart beschikbaar waarop dit soort burgerinitiatieven vermeld staan?
  3. Hoe wordt dit gecommuniceerd naar de uitvoerder?
  4. Wat gaat de Gemeente doen om dit in de toekomst te voorkomen?
  5. Is het mogelijk dat de Plukroute Princenhage hierin gecompenseerd kan worden?
Peter van der List

Peter van der List

Peter van der List (58), Bredanaar in hart en nieren. Vanaf zijn 14de opgegroeid in Princenhage, nu woonachtig in de Heuvel. Hij is werkzaam als teamleider maatschappelijke ondersteuning, bij VluchtelingenWerk in Breda Peter is een gezien persoon in de Heuvel en Princenhage en in het Bredase. Peter is 8 jaar voorzitter geweest van het hardloopevenement de

Meer over Peter van der List