Door Rob Sips op 1 maart 2022

Vluchtelingen uit Oekraïne

De gemeenteraad van Breda is net als de rest van de wereld geschokt door de ongekende Russische militaire agressieve inval in Oekraïne. Het is onacceptabel dat de soevereiniteit van een Europees land op deze manier wordt geschonden. Inmiddels zijn duizenden mensen vanuit de Oekraïne op de vlucht die tegen wil en dank huis en haard verlaten hebben omdat Rusland hun land is binnengevallen. Het is een nachtmerrie die voor velen werkelijkheid is geworden.

Breda weet zelf heel goed wat “de Vlucht” betekent. De afgelopen dagen toonde Breda al steun aan Oekraïne door de Grote-kerk-toren te verlichten in de kleuren van de Oekraïense vlag. We zijn blij dat mensen zich uitspreken en dat Breda zichtbaar steun betuigt aan de Oekraïners.

We rekenen er ook op dat Breda solidair is en vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig opvangt als zij zich in Nederland melden. We voelen ons machteloos. Maar we kunnen wel klaar staan voor de Oekraïners die op zoek zijn naar een veilige plek. Wat ons betreft zijn zij die ontheemd raken door oorlog in Breda meer dan welkom.

Wellicht willen Bredanaars vluchtelingen opvangen in hun huis. Maar er zijn wellicht ook andere mogelijkheden te bedenken om deze mensen onderdak te verlenen zolang zij niet veilig kunnen terugkeren.
Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u het met ons eens dat we solidair moeten zijn met de vluchtelingen uit Oekraïne en dat we hen ruimhartig huisvesting en een veilig verblijf moeten bieden als daar om gevraagd wordt?
  2. Bent u bereid voorbereidingen te treffen voor als er een beroep wordt gedaan op Breda? Kunt u aangeven op wat voor manier u dat doet? Bent u bijvoorbeeld bereid om bij te dragen aan het in kaart brengen van opvangplaatsen bij mensen thuis?
  3. Welke mogelijkheden heeft u om in Breda het aantal noodopvangplekken op te schalen om deze vluchtelingen op te vangen? Hoeveel Oekraïense vluchtelingen zou Breda op dit moment kunnen opvangen?
  4. Heeft de gemeente contact met de Oekraïense gemeenschap in Breda? Hoe zorgt de gemeente er voor dat zij zich persoonlijk gehoord voelen in deze situatie?
  5. Hoe gaat u om met de stapeling van de bestaande behoefte aan opvang en deze nieuwe hulpvraag?
  6. Informeert u ons op zo kort mogelijke termijn over de stand van zaken? ( binnen een week?)

Op 28 maart zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips