10.000 huizen erbij in Breda

Door Arjen van Drunen op 6 maart 2018

Er is een groot tekort aan woningen in Breda. Er is jarenlang te weinig gebouwd – ondanks onze inzet de afgelopen periode – met als gevolg dat er voor veel mensen geen huis is. Daar moet Breda in de komende jaren hard aan gaan werken!

Voor de PvdA Breda is dat een grote prioriteit. Er moeten volgens de provincie 10.000 huizen bij in Breda in de komende 10 jaar. En daar gaan we de komende bestuursperiode hard aan werken. Wij willen voor iedereen een goed én betaalbaar huis!

Voor de PvdA is het een grote zorg dat veel mensen met een laag- en middeninkomen niet of nauwelijks aan een goed en betaalbaar huis kunnen komen. Er zijn te weinig sociale huurwoningen, huurwoningen in het middensegment en betaalbare koopwoningen. Voor deze groepen wil de PvdA in de komende jaren bijzondere aandacht.

De helft betaalbaar!
De PvdA wil inzetten op 5.000 huizen erbij in Breda voor die groepen. Dat betekent dat we gaan bouwen:
• 2.500 sociale huurwoningen
• 1.250 huurwoningen in het middensegment
• 1.250 betaalbare koopwoningen met een maximale koopprijs van 160.000,00 euro

Actieplan Wonen
Dat gaan we realiseren door:
• Goede en bindende afspraken met woningcorporaties;
• Meer ruimte voor initiatieven van burgers, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en coöperaties die door burgers zijn opgezet ;
• Hulp voor burgers die een wooninitiatief willen nemen, ook burgers met een lager inkomen;
• Hulp bij financiering van een koopwoning voor mensen met lage inkomens;
• Regie van de gemeente op bestemming en uitgifte van bouwgronden;
• Eisen aan projectontwikkelaars voor betaalbaar bouwen.

Help de PvdA Breda deze doelen te realiseren. Stem op 21 maart PvdA!
Hoe meer stemmen, hoe groter de kans dat deze idealen werkelijkheid worden!

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Ik ben Arjen van Drunen, fractievoorzitter van deze mooie club! Daarnaast werk ik als senior bestuursadviseur/woordvoerder bij de gemeente Helmond en ben ik vrijwilliger bij wielerclub Team MunneMoat. Eerder was ik o.a. ben ik presentator van zondagmiddagcafé Spraakvermaak,burgercommissielid van de PvdA Drimmelen en secretaris van de PvdA Brabant. En sinds 21 maart 2018 gemeenteraadslid namens de PvdA

Meer over Arjen van Drunen