Rein Welschen Cyclus #2: Woningbouw

19 november 2019, van 19:30 tot 22:00, Kapel in het Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda | Kapel in het Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda

Op dinsdag 19 november organiseert de PvdA Breda de tweede Rein Welschen Cyclus bijeenkomst met als thema woningbouw in Breda. Na twee korte inleidingen over de geschiedenis van de volkshuisvesting in de stad en de huidige problemen volgt er een gesprek met de aanwezigen waarbij zij suggesties mee kunnen geven aan de aanwezige politici.

Een van de vragen die aan bod komen luidt bijvoorbeeld welke ambitie moet een stad als Breda hebben qua woningbeleid. Een van de uitdagingen is immers te voorkomen dat wijken met veel sociale huurwoningen en hun bewoners het steeds zwaarder krijgen. De betaalbaarheid van woningen, spreiding van sociale, middeldure en vrijesector woningen over de stad en de verduurzaming en de sociale versterking van wijken staat voorop.

Als experts treden op Peter van de Steenoven en Harry Reininga. Arjen van Drunen, fractievoorzitter PvdA, gaat met de aanwezigen in gesprek over hun antwoorden en suggesties.

Rein Welschen was voorzitter PvdA in Breda, gewestbestuurder, wethouder, gedeputeerde, en uiteindelijk burgemeester van Eindhoven. Hij zette moeilijke onderwerpen op de agenda en ging zware debatten niet uit de weg. Zijn loopbaan en zijn betrokkenheid bij de samenleving zijn inspirerend. De PvdA Breda hoopt dan ook met deze cyclus een breed publiek te bereiken om over maatschappelijk vraagstukken te debatteren. Deze avond is dan ook voor alle inwoners van Breda.