Politiek café Teteringen

9 maart 2018, van 19:30 tot 22:00, ’t Web, Zuringveld 1, Teteringen | ’t Web, Zuringveld 1, Teteringen

Dorpsraad Teteringen houdt op vrijdag 9 maart a.s. vanaf 19.30 uur in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een Politiek Café met als mogelijk onderwerpen: activiteiten om nul op de meter te realiseren, woningen voor starters en sociale woningbouw, onderhoud openbaar gebied en betrekken van inwoners bij beleid.

Aanwezig namens de PvdA Breda: lijsttrekker Miriam Haagh.