Lijsttrekkersdebat Buurtkracht 4834

31 januari 2018, van 20:00 tot 22:00, woonzorgcentrum De IJpelaar, Overakkerstraat 101-103, 4834 XJ Breda | woonzorgcentrum De IJpelaar, Overakkerstraat 101-103, 4834 XJ Breda

Op woensdag 31 januari 2018, van 20:00-22:00 uur organiseert Buurtkracht 4834 IJpelaar/Overakker/Blauwe Kei een lijsttrekkersdebat. De onderwerpen die tijdens het debat aan de orde zullen komen zijn:

  • De uitvoering van de Wmo: hoe staat het met de bekendheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Wmo? Kunnen burgers voldoende hun weg vinden?
  • Thematafels: via thematafels worden de subsidies verdeeld over maatschappelijke initiatieven. De deelnemers aan de thematafels moeten onderling uitmaken waar de susbsidies terecht komen. Het heeft er alle schijn van dat alleen bestaande organisaties onderling het geld verdelen: komen nieuwe initiatieven wel voldoende aan bod? En: stelt de gemeente zich niet te zeer langs de zijlijn op en neemt daarmee niet meer de verantwoordelijkheid voor het subsidiebeleid?
  • Rol vrijwilligers/burgerinitiatieven: het percentage vrijwilligers in de buren-, bejaarden- en gehandicaptenhulp na 2014 is afgenomen in plaats van toegenomen. Vrijwilligers zijn hard nodig, zeker omdat er een steeds groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van burgers, bijvoorbeeld vanuit de Wmo. Wat kan de gemeente doen om de inzet van vrijwilligers te stimuleren?

Elk onderwerp zal kort worden ingeleid/toegelicht. Daarna zal de debatleider (Jac Kriens) aan de hand van deze inleidingen en enkele stellingen het debat aangaan met de politici en de zaal.

Aanwezig namens de PvdA: lijsttrekker Miriam Haagh